ĐỖ DUY ĐỈNH

  • Họ tên : ĐỖ DUY ĐỈNH
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Học hàm - chức danh : Giáo sư
  • Chức vụ : Trưởng khoa
  • Ngày sinh : 20-02-1981
  • Email : dinhdd@nuce.edu.vn

ĐÀO TẠO

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước

Sách