Thông báo gửi sinh viên

703

Danh sách sinh viên xét học bổng LOTTE Khoa Cầu Đường, kỳ mùa thu năm 2020

Khoa Cầu Đường công bố danh sách cách sinh viên đăng kí ứng tuyển học bổng LOTTE kỳ mùa thu 2020. Sinh viên được chọn...
552

Thông báo ứng tuyển Học bổng LOTTE, kỳ mùa thu 2020

Tập đoàn LOTTE và Quỹ học bổng LOTTE chính thức bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho Học bổng LOTTE Yêu cầu đối với ứng...
3318

Danh sách giao Thực tập Tốt nghiệp K61 đợt 1

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện giao Thực tập Tốt nghiệp K61 đợt 1 - Học kì 1 năm...
1014

Danh sách phân công hướng dẫn Thực tập CBKT + ĐATN K61 Đợt 1

Bộ môn Đường ô tô - Đường đô thị thông báo danh sách phân công giảng viên hướng dẫn Thực tập CBKT + Đồ án...
381

Lịch đăng ký môn học kì 1 năm học 2020 – 2021 và kế hoạch khung năm học 2020 – 2021

Khoa Cầu Đường thông báo lịch đăng ký môn học kì 1 năm học 2020 - 2021 và kế hoạch khung năm học 2020 -...
586

Triển khai lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp đợt tháng 07/2020 về chất lượng đào tạo

Thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2019-2020, Nhà trường triển khai khảo sát phản hồi của sinh viên trước khi tốt...
1331

Danh sách lớp CDC học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP CẦU ĐƯỜNG TÀI NĂNG - CDC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2019 -2020. Điều kiện...
496

Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020

Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020: Thời gian thực hiện Đồ án từ tuần 45, ngày 08/06/2020 đến 27/09/2020 Thời gian...
1632

Kết quả đăng ký Thực tập công nhân – K62

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả đăng ký Thực tập công nhân - K62 học kì 2 năm học 2019 - 2020. Đề nghị...
381

đăng ký ngành thực tập công nhân k62

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch đăng ký Thực tập công nhân học kì 2 năm học 2019 -2020. Sinh viên đăng ký lựa...
479

danh sách sinh viên giao thực tập tốt nghiệp k60 đợt 3

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên được giao Thực tập Tốt nghiệp K60 đợt 3. Điều kiện + Thời gian giao Thực...
737

danh sách sinh viên được cấp học bổng kì 1 nh 2019 – 2020

Điều kiện được cấp học bổng : Các điều kiện chung : Nằm trong danh sách cấp học bổng của nhà trường. Theo qui định...
1 2