Previous Next

Tin tức nổi bật

Hợp tác Quốc tế - Du học

Nghiên cứu khoa học

576

GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG BỘ-ĐHXD

 1/06/2020

GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐƯỜNG BỘ  - KHOA CẦU ĐƯỜNG – ĐẠI HỌC XÂY DỰNG      Phòng thí nghiệm Đường bộ thuộc Bộ...
67

Hội thảo quốc tế có kỷ yếu thuộc danh mục Scopus 2020-2021

 31/05/2020

Thông tin về 03 hội thảo quốc tế có kỷ yếu thuộc danh mục Scopus: 1. https://vsoe2021.sciencesconf.org/ Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering (VSOE2021), will be...
724

Giới thiệu Phòng máy Trắc địa – ĐHXD

 28/05/2020

GIỚI THIỆU PHÒNG MÁY TRẮC ĐỊA – KHOA CẦU ĐƯỜNG - ĐHXD Đồng hành với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Bộ...
59

Tạp chí “journal of science and technology in civil engineering”, ISSN: 1859-2996 được công nhận thuộc hệ thống ACI

 21/05/2020

Tạp chí "JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CIVIL ENGINEERING", ISSN: 1859-2996 của Trường Đại học Xây dựng đã được Hội đồng thường trực ACI...