Previous Next

Tin tức nổi bật

Hợp tác Quốc tế - Du học

Nghiên cứu khoa học

Hội thảo quốc tế có kỷ yếu thuộc danh mục Scopus 2020-2021

 31/05/2020

Thông tin về 03 hội thảo quốc tế có kỷ yếu thuộc danh mục Scopus: 1. https://vsoe2021.sciencesconf.org/ Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering (VSOE2021), will be...

Giới thiệu Phòng máy Trắc địa – ĐHXD

 28/05/2020

GIỚI THIỆU PHÒNG MÁY TRẮC ĐỊA – KHOA CẦU ĐƯỜNG - ĐHXD Đồng hành với hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học của Bộ...

Tạp chí “journal of science and technology in civil engineering”, ISSN: 1859-2996 được công nhận thuộc hệ thống ACI

 21/05/2020

Tạp chí "JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CIVIL ENGINEERING", ISSN: 1859-2996 của Trường Đại học Xây dựng đã được Hội đồng thường trực ACI...

Thông báo điều chỉnh kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học Sinh viên năm học 2019 – 2020

 20/05/2020

Để tạo điều kiện cho các nhóm đề tài NCKH sinh viên kịp hoàn thành trong năm học, cũng như để phù hợp với tình...