Album Ảnh

Hội trại Sinh viên xuất sắc Khoa Cầu đường năm 2019

Khuôn viên Đại học Xây dựng

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11

Kỷ yếu sinh viên 60CDC

Thăm quan thực tế công trường