Xem điểm

1179

Điểm học kỳ I năm học 2019-2020

Ngày 5 tháng 11 năm 2019   Kết quả phúc tra Kết cấu thép 1: pt Kết quả phúc tra Máy XD SV132162: pt Kết quả phúc...
1798

Kết quả điểm kỳ 2 năm học 2019-2020

03/02/2020 Khóa cũ, DQT, BDL, KQPT, PSD: kc Khóa 61: K61 Khóa 62: K62 Khóa 63: K63 Khóa 64: K64
477

Kết quả điểm kỳ 1 năm học 2019-2020

16/01/2020 Khóa cũ, ĐQT, kết quả phúc tra, phiếu sửa điểm: KC Khóa 61 Khóa 62 Khóa 63 Khóa 64
324

Điểm học kỳ III NH 2017-2018

Ngày 6 tháng 7 năm 2018: Thiết kế nền mặt đường DQT: DQT Thiết kế và xây dựng hầm giao thông 1 DQT: DQT Nhập môn cầu...
339

Điểm học kỳ I NH 2018-2019

Ngày 28 tháng 9 năm 2018 Thực tập cán bộ kỹ thuật: ttcbkt   Ngày 9 tháng 10 năm 2018 Địa chất công trình DQT: DQT Thiết...
820

Điểm học kỳ II năm học 2018-2019

Ngày 03 tháng 4 năm 2019 Tin học ứng dụng cầu DQT: DQT Định giá bất động sản 59TRD: dg Thủy văn và phòng chống thiên tai...
318

Điểm học kỳ III năm học 2018-2019

Ngày 01 tháng 7 năm 2019 Cảng hàng không và sân bay DQT: DQT Thiết kế HH và KSTK đường bộ DQT: DQT Kỹ thuật giao thông...
284

Điểm học kỳ II năm học 2017-2018

Ngày 9 tháng 01 năm 2018 Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Cầu 58CD2: ttcbkt Thực tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường 58CD1+B2Duong: ttcbkt Thực...
294

Điểm học kỳ 2 năm học 2016-2017

Ngày 28 tháng 03 năm 2017 Nền móng DQT: DQT Thiết kế và xây dựng cầu BTCT2 DQT: DQT Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT Thiết kế...
265

Điểm học kỳ III năm học 2016-2017

Ngày 14 tháng 6 năm 2017 Kỹ thuật thi công cầu DQT: DQT Thiết kế và xây dựng Cầu bê tông cốt thép 2 DQT: DQT Thiết...
278

Điểm học kỳ I NH 2017-2018

Ngày 20 tháng 9 năm 2017 Thực tập cán bộ kỹ thuật 58TRD: tttn Thự tập cán bộ kỹ thuật ngành Đường: tttn Phiếu sửa điểm Thực...
274

Điểm học kỳ I năm học 2016-2017

Ngày 28 tháng 9 năm 2016 Kết quả phúc tra Thực tập cán bộ kỹ thuật sv790357: pt Khai thác kiểm định cầu DQT: DQT Trắc địa...
1 2 3