CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẦU ĐƯỜNG ANH NGỮ (CDE)

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Tất cả các sinh viên trúng tuyển vào Trường Đại học Xây dựng đều có quyền đăng ký xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh: 50 sinh viên.

Danh sách sinh viên trúng tuyển sẽ được thông báo trên website của Khoa Cầu và trên trang website tuyển sinh của Nhà trường.

II.  MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ PHƯƠNG THỨC TÀI CHÍNH

Lớp Cầu Đường Anh ngữ (CDE) thuộc quản lý của Khoa Cầu đường.

Các sinh viên theo học lớp CDE đóng học phí bằng mức chung của sinh viên toàn trường. Ngoài ra, đóng thêm học phí học tiếng Anh và các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ðào tạo kỹ sư tài năng ngành Cầu đường hệ Anh ngữ để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Sinh viên CDE sau khi tốt nghiệp có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh trong giao tiếp và công việc với các đối tác nước ngoài; có cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở giáo dục, nghiên cứu, cơ quan, doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Thực hiện các chương trình học bổng, các dự án đào tạo cấp bằng song phương và tạo khả năng cho sinh viên theo học các chương trình đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ với các trường đối tác nước ngoài thuộc khối Anh ngữ.

Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, tạo môi trường trao đổi sinh viên, giáo viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh với các trường đại học Anh ngữ. Nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp cận với trình độ đào tạo khu vực và quốc tế.

IV. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, sinh viên sẽ được học liên tục tiếng Anh, đặc biệt là các khóa tiếng Anh tăng cường trong 2 năm đầu.

Cuối năm thứ hai, Khoa Cầu đường sẽ tuyển chọn lại các sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn và trình độ tiếng Anh để tiếp tục theo học lớp Cầu đường Anh ngữ. Những sinh viên không đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang các lớp Cầu đường khác.

Từ học kỳ thứ 4, phần lớn các môn cơ sở ngành và các môn chuyên ngành sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Các bài tập, bài tập lớn, đồ án môn học, bài kiểm tra và bài thi đều được thực hiện bằng tiếng Anh.

Cuối học kỳ 8, Khoa Cầu đường sẽ tuyển chọn các sinh viên đáp ứng đủ yêu cầu về chuyên môn và trình độ tiếng Anh để thực hiện đồ án tốt nghiệp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Anh. Những sinh viên không đạt yêu cầu sẽ thực hiện và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Việt.

V. CƠ HỘI VÀ QUYỀN LỢI

Sinh viên CDE học ngoại ngữ tiếng Anh tăng cường và các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh trong suốt khóa học. Thực hành tiếng Anh thông qua các bài kiểm tra, bài thi, bài tập lớn, đồ án môn học, các buổi thảo luận chuyên đề bằng tiếng Anh.

Sinh viên CDE có điều kiện thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu thông qua hệ thống tài liệu, giáo trình bằng tiếng Anh và đội ngũ giảng viên có trình độ cao về chuyên môn và tiếng Anh. Tham dự các buổi lên lớp của các giảng viên nước ngoài.

Sinh viên CDE được ưu tiên giới thiệu theo học các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ và tham dự các chương trình học bổng nước ngoài với các trường đối tác như Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Australia v.v…

Ðược ưu tiên giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài.