Hội thảo khoa học

208

Hội thảo online FORUM8 ASIA 2021

Nội dung FORUM8 gửi tới quý vị trong hội thảo: Hiện trạng sử dụng phần mềm xây dựng tại Việt Nam và tiến trình áp...
560

Hội thảo quốc tế “Công nghệ, tổ chức và quản lý trong xây dựng” (TOMiC-2020) – NUCE

Hội thảo quốc tế "Công nghệ, tổ chức và quản lý trong xây dựng" (TOMiC-2020) Xin gửi quý thầy /cô và các bạn đồng nghiệp...