NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG

  • Họ tên : NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG
  • M/F : Nữ
  • Hiện trạng công tác : Đang đi học nước ngoài
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 12-05-1983
  • Email : duongnh2@nuce.edu.vn

Đào tạo

Đại học: Chuyên ngành Cầu đường, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2006
Thạc sĩ: Chuyên ngành Kết cấu công trình, Đại học Quốc gia Đài Loan (NTU), Đài Loan. 2010
Tiến sĩ: Đang theo học chuyên ngành Xây dựng, Đại học Ghent, Bỉ.

Hướng nghiên cứu chính

Phân tích kết cấu công trình cầu
Đánh giá sức khỏe công trình (Structural Health Monitoring & Structural Identification)
Ứng dụng mô hình số và mạng neuron nhân tạo vào đánh giá sức khỏe công trình

Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2006-nay Đại học xây dựng, Hà Nội, Việt Nam Giảng viên
2008-2010 National Taiwan University, Taiwan Học viên cao học
2018-nay Ghent University, Belgium Nghiên cứu sinh

Công trình khoa học

Đề tài nghiên cứu
1. Phương pháp Chuẩn đoán hư hỏng phục vụ theo dõi tình trạng sức khoẻ kết cấu công trình hạ tầng Việt Nam”, Mã số: VN2018TEA479A103 được kí kết giữa ba bên: Tổ chức phát triển hợp tác các trường đại học VLIR-UOS, Trường Đại học Ghent và Trường Đại học giao thông vận tải

Bài báo khoa học quốc tế
1. Nguyen H.D., Bui T.T., De Roeck G., Abdel Wahab M. (2019) Damage Detection in Ca-Non Bridge Using Transmissibility and Artificial Neural Networks. Structural Engineering and MechanicsAn International Journal

Bài báo hội thảo quốc tế
1. Nguyen H.D., Bui T.T., De Roeck G., Abdel Wahab M. (2019) Damage Detection in Simply Supported Beam Using Transmissibility and Auto-Associative Neural Network. In: Abdel Wahab M. (eds) . Proceedings of the 1st International Conference on Numerical Modelling in Engineering. NME 2018.

Bài báo khoa học trong nước
1. Nguyễn Đức Phúc, Khúc Đăng Tùng, Nguyễn Hướng Dương (2017). Loại bỏ ảnh hưởng ngẫu nhiên trong dữ liệu đo đạc nhằm xác định hiệu quả hơn các tham số động học cho công trình cầu. Tạp chí khoa học công nghệ Xây Dựng, Trường ĐHXD