Họp và Sinh hoạt chuyên đề của Chi đoàn CB Khoa Cầu đường Tháng 04/2016

Thông báo của Chi đoàn Cán bộ khoa Cầu đường

Trân trọng kính mời Thầy/cô tham gia buổi Họp và Sinh hoạt chuyên đề của Chi đoàn CB Khoa Cầu đường Tháng 04/2016.

Nội dung như sau:

1. Lễ trưởng thành Đoàn cho các Đoàn viên có nguyện vọng;

2. Một số nội dung triển khai trong tháng;

3. Sinh hoạt học thuật:
+ Chuyên đề 01: Ứng xử của đất bão hòa chịu tải trọng động _ TS. Nguyễn Việt Anh – B/m Cơ đất nền móng
+ Chuyên đề 02: Mô phỏng giao thông, Phân tích & dự báo giao thông phục vụ Đánh giá hiệu quả khai thác và vận hành các công trình giao thông _ ThS. Đinh Xuân Hoàn – B/m Đường ô tô và đường đô thị

Trân trọng thông báo,

ThS. Đinh Xuân Hoàn.