Tài liệu một số môn học đại cương

Chuyên mục thư viện khoa gửi đến các bạn một số tài liệu các môn học đại cương bao gồm: Cơ kết cấu, Cơ lý thuyết, Giải tích, hình họa, hóa học, vật lý

Link tài liệu: Tại đây