Hội thảo trong nước

339

[Bài viết] Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông 2021 – TESD 2021”

Ngày 27/11/2021, Khoa Cầu đường trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ thường kỳ “Giao thông...
450

[Bài viết] Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông 2021” – TESD2021

Hội thảo khoa học công nghệ thường kỳ “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững” do Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây...
403

Gia hạn thời gian nộp Abstract hội thảo Khoa học

Hội thảo Khoa học Công nghệ thường kỳ: “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững”. Lần thứ nhất: Ứng dụng công nghệ tiên...