Thông tin cán bộ khoa
Thông tin cá nhân

PGS. TS. Hoàng Tùng

Năm sinh : 1976

Quê quán : Thái Bình

Địa chỉ : Chung cư 8C Đại Cồ Việt-Hà Nội

Tel : 0904 95 94 93

Email : hoangtungcd@gmail.com

  • Giảng viên Khoa Cầu Đường-ĐH Xây Dựng.
  • Trưởng Khoa Cầu Đường - Đại học Xây Dựng
  • Chuyên gia Hội đồng nghiệm thu Nhà nước về Công trình xây dựng
  • Chuyên gia Dự án Giáo dục đại học 2- Ngân hàng thế giới-Bộ giáo dục và Đào tạo.
  • Thành viên hiệp hội đường Quốc tế - AIPCR.
  • Các nứơc đã từng công tác : Việt Nam, Pháp, Campuchia, Bungary
Quá trình đào tạo

Chưa cập nhập

Quá trình công tác

Chưa cập nhập

Các môn học đã và đang giảng dạy

0

Các bài báo đã đăng

Chưa cập nhập

Các công trình khoa học đã công bố

Chưa cập nhập

Các sách đã xuất bản

Chưa cập nhập

Thành tích đào tạo

Chưa cập nhập