Thông báo Vv Giao đồ án tốt nghiệp đợt 1 NH 2019-2020

13/09/2019

Danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp ngành Đường

            DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - ĐỢT 1 - KỲ I 2019-2020
CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ
TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP GV HƯỚNG DẪN SỐ ĐIỆN THOẠI SINH VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI GVHD
1 548858 Võ Văn  Quang 58CD2 PGS.TS Đinh Văn Hiệp    
2 210860 Đào Đình  Đề 60CD1 PGS.TS Bùi Phú Doanh 0382471376  
3 107460 Phạm Văn  Quang 60CD1 PGS.TS Bùi Phú Doanh 0945002097  
4 1500860 Đỗ Văn  Giang 60CD2 PGS.TS Bùi Phú Doanh    
5 196560 Hồ Vĩnh  Công 60CD2 PGS.TS Bùi Phú Doanh 0962492598  
6 30557 Bùi Trần Trọng  Nghĩa 57CD4 PGS.TS Bùi Phú Doanh    
7 158859 Nguyễn Hữu Minh  Đức 59CDE PGS.TS Đinh Văn Hiệp 0  
8 105260 Hoàng Văn  60CD6 PGS.TS Đinh Văn Hiệp 0387250771  
9 660 Đỗ Tiến  Đạt 60CDE PGS.TS Đinh Văn Hiệp 936067701  
10 97860 Bùi Cao  Sơn 60CD1 PGS.TS Đinh Văn Hiệp 0389955532  
11 656658 Lộc Văn  Phúc 58CD5 PGS.TS Hoàng Tùng    
12 711059 Nguyễn Đình  Nho 59CD2 PGS.TS Hoàng Tùng 969653578  
13 75159 Trần Đức  Bình 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng    
14 1526260 Trần Vân  Kiều 60CD3 PGS.TS Hoàng Tùng 0965908424  
15 169760 Lê Ngọc  Sơn 60CD3 PGS.TS Hoàng Tùng 0368969206  
16 1530860 Nguyễn Đăng Việt  Anh 60CD2 PGS.TS Hoàng Tùng 0328314751  
17 197060 Nguyễn Quý  Nhân 60CD6 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0338693567  
18 572459 Nguyễn Chí  Thành 59CD4 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo    
19 1517760 Đào Văn  Việt 60CD6 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0963816955  
20 5960 Vũ Quốc  Việt 60CD4 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0388583010  
21 35460 Vũ Ngọc  Tuynh 60CD5 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 0  
22 98960 Nguyễn Thanh  Thiện 60CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo 369649937  
23 368159 Trần trọng  khuê 59CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương    
24 165760 Phạm Minh   Hoằng 60CD5 PGS.TS Nguyễn Việt Phương 966907094  
25 3560 Trần Thanh  Tùng 60CD6 PGS.TS Nguyễn Việt Phương 0  
26 167060 Phùng Bá  Thịnh 60CD1 PGS.TS Nguyễn Việt Phương 0989382883  
27 579859 Phạm huy  hiệp 59CD4 PGS.TS Vũ Hoài Nam    
28 198360 Huỳnh Đức  Thắng 60CD3 PGS.TS Vũ Hoài Nam 0987427397  
29 171960 Nguyễn Cao  Bằng 60CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam 0332138652  
30 4660 Phạm Nhật  Thiên 60CDE PGS.TS Vũ Hoài Nam 0967189550  
31 173559 Giang văn  trọng 59CD5 ThS. Đinh Xuân Hoàn 0983774959  
32 450559 Trương Văn  Dương 59CD3 ThS. Đinh Xuân Hoàn 0  
33 493559 Nguyễn Văn  Duy 59CD1 ThS. Đinh Xuân Hoàn 0  
34 635859 Chu Tiến  Cường 59CD4 TS. Cao Phú Cường 0368332746  
35 1550660 Trần Đình  Tuấn 60CD2 TS. Cao Phú Cường 0353006852  
36 125060 Nguyễn Trọng  60CD5 TS. Cao Phú Cường 0987059366  
37 88460 Vũ Mạnh  Cường 60CD3 TS. Cao Phú Cường 0963234484  
38 21160 Phạm Quang  Quyết 60CD6 TS. Cao Phú Cường 0353234707  
39 157360 Trần Đình  Cầm 60CD1 TS. Đỗ Duy Đỉnh 0849854586  
40 1552260 Nguyễn Thành  Trung 60CD5 TS. Đỗ Duy Đỉnh    
41 86660 Đoàn ngọc  hoạt 60CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh 0358146244  
42 120861 Vũ Đình  Khải 61CD5 TS. Đỗ Duy Đỉnh    
43 255358 Nguyễn Trọng  Thắng 58CD3 TS. Ngô Việt Đức    
44 598159 Nguyễn Văn  Thực 59CD5 TS. Ngô Việt Đức 0986066348  
45 51759 Nguyễn Mạnh  Cường 59CD4 TS. Ngô Việt Đức 0  
46 80960 Nguyễn Tiến  Long 60CD3 TS. Ngô Việt Đức 0384303497  
47 13860 Ngô Văn  Giỏi 60CD1 TS. Ngô Việt Đức 0356772833  
48 360359 Vũ Trường  Mong 59CD3 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0  
49 536159 Nguyễn Hữu  Lập 59CD4 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0346540374  
50 1524960 Vũ Khắc  Lộc 60CD3 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0981184097  
51 20960 Vũ Tiến  Thành 60CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 352221372  
52 162660 Lê Công Trung  Sơn 60CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm 0396267700  
53 590959 Hồ Văn  Dũng 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ 345627916  
54 180360 Nguyễn Tiến  Hùng 60CD5 TS. Vũ Ngọc Trụ 0977594560  
55 135960 Hồ Anh  Quân 60CD5 TS. Vũ Ngọc Trụ    
56 7260 Hoàng Hữu  Trung 60CD5 TS. Vũ Ngọc Trụ 0339183736  
57 1127857 Lã Công Hiến 57CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh    
Ghi chú:  - Thời gian làm ĐATN 15 tuần kể từ ngày 16/9/2019        
   - Sinh viên liên hệ ngay với GV hướng dẫn để nhận nhiệm vụ thực tập.      
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)