Thông báo về việc sắp xếp Lịch Thực hành vật lí lớp LOPNV3 kì 1 năm học 2017 - 2018

21/12/2017

Đề nghị những sinh viên đã đăng ký Thực hành vật lí theo lớp LOPNV3 kì 1 năm học 2017 - 2018 lên bộ môn đăng ký lịch thực hành. 

Danh sách sinh viên đăng ký (xuất theo máy chủ của Khoa) xem tại đây.

Tất cả các thắc mắc liên hệ lại Văn phòng Khoa trước ngày 4*1*2018.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)