Thông báo về việc nộp học phí các lớp Cầu Đường Anh ngữ

08/12/2016

Khoa Cầu Đường thông báo thời hạn nộp học phí dành cho sinh viên lớp Cầu Đường Anh ngữ :

Hạn cuối cùng nộp học phí hết ngày 15 tháng 12 năm 2016.

Sau thời hạn trên sinh viên sẽ phải chịu xử lý :

- Sinh viên nợ học phí đào tạo tiếng Anh ( K58+59+60+61) CDE sẽ không được công nhận kết quả chuyển đổi từ IELT sang TOEIC để làm căn cứ đăng ký môn học theo như thông báo nhà trường http://daotao.nuce.edu.vn/default.aspx?page=chitietthongtin&id=593

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)