Thông báo về việc đăng ký nguyện vọng giáo viên HDTN và làm ĐATN bằng Tiếng Anh K59 đợt 1

25/07/2018

Tất cả sinh viên có nguyện vọng đăng ký Giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp hoặc làm đồ án tốt nghiệp bằng Tiếng Anh. Truy cập và làm theo hướng dẫn: dangkyTN (Đã hết thời hạn đăng ký sinh viên chờ kết quả trên trang chủ của Khoa theo lịch dưới đây).

 

Thời hạn đăng ký : Trước Thứ 2 ngày 30 tháng 7 năm 2018.

 

Danh sách sinh viên đăng ký nguyện vọng GVHD sẽ được công bố trên trang chủ của Khoa vào Thứ 3 ngày 31*7*2018. Sinh viên được phép chỉnh sửa tính đến 16H00 cùng ngày.

Thứ 4 ngày 1*8*2018 Khoa sẽ chuyển danh sách chính thức đến bộ môn chuyên trách. 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)