Thông báo về việc đăng ký học phần Thực tập TN + ĐA Tốt nghiệp kì 1 NH 2018-2019

24/07/2018

Tất cả sinh viên đăng ký học phần Thực tập Tốt nghiệp + Đồ án Tốt nghiệp kì 1 Năm học 2018 - 2019 lưu ý :

 

  Sinh viên khối CDE đăng ký vào nhóm môn học 57CDE1 + 57CDE2 .

  Sinh viên khối CD đăng ký vào nhóm môn học 58CDE1 + 58CDE2.

  Sinh viên khối TRD đăng ký vào nhóm môn học 58TRD.

  Sau khi hết thời hạn đăng ký phòng đào tạo sẽ chuyển nhóm môn học trên về K59.

  Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)