Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên

17/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2018 - 2019.

Thời gian đăng ký : Từ 13/8 đến 21/9.

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký làm NCKH với Giảng viên hướng dẫn thuộc Khoa Cầu Đường đăng ký theo đường linh : nckhsv

Chi tiết xem tại đây.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)