Thông báo về việc bổ sung sinh viên vào lớp Cầu Đường Tài Năng Tháng 3*2018

19/03/2018

Nhằm hỗ trợ và phát triển những sinh viên có thành tích học tập nổi bật học kì 1 năm học 2017-2018. Khoa Cầu Đường triệu tập những sinh viên sau tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt chuyên đề dành cho lớp Cầu Đường Tài Năng.

Tiêu chí tuyển chọn :

  • Sinh viên từ năm thứ 2 trở đi:

               Ngành Cầu Đường có ĐTBHK >= 3.00 ;

               Ngành Trắc địa có ĐTBHK >= 2.8

  • Kết thúc mỗi học kì Khoa sẽ sàng lọc lại với những sinh viên trong lớp CDC có ĐTBHK < 2.5 sẽ bị tạm xóa khỏi danh sách lớp.

 

Đề nghị những sinh viên trên nghiêm túc chấp hành.

 

Danh sách sinh viên lớp CDC - Học kì 1 năm học 2017 - 2018 :

TT f_masv Khãa Ho ten f_tenlop Ngµnh Trong DS lop chon
70 253159 59 Doan Van Thuan 59CD1 CD K59CD
71 3637459 59 Bui Xuan Khanh 59CD2 CD K59CD
72 352159 59 Nguyen Quang Hai 59CD3 CD K59CD
73 603459 59 Duong Minh Tuan 59CD4 CD K59CD
74 321159 59 Pham Trong Hieu 59CDE CD K59CD
75 3011859 59 Nguyen Huy Tung 59TRD TR K59TR
76 3602659 59 Vu Thi Huyen 59TRD TR K59TR
77 3063259 59 Can Thi Mai Hoa 59TRD TR K59TR
78 560159 59 Luong Thi My Hanh 59TRD TR K59TR
79 1530860 60 Nguyen Dang Viet Anh 60CD2 CD K60CD
80 1541560 60 Phan Nguyen Phuong 60CD2 CD K60CD
81 98960 60 Nguyen Thanh Thien 60CD2 CD K60CD
82 44460 60 Bui Cong Thang 60CD2 CD K60CD
83 134360 60 Lai Minh Hieu 60CD4 CD K60CD
84 126160 60 Nguyen Manh Hung 60CD4 CD K60CD
85 157560 60 Pham Van Tung 60CD6 CD K60CD
86 30260 60 Nguyen Trong Hiep 60CD6 CD K60CD
87 180160 60 Pham Van Viet 60CDE CD K60CD
88 106260 60 Bui Van Vuong 60CDE CD K60CD
89 19860 60 Dinh Gia The 60TRD TR K60TR
90 760 60 Le Van Thao 60TRD TR K60TR
91 120861 61 Vu Dinh Khai 61CD5 CD K61CD
92 78261 61 Duong Duc Hien 61CD5 CD K61CD
93 196761 61 Nguyen Thanh Son 61CD5 CD K61CD

 

Đề nghị những sinh viên trên lên văn phòng Khoa để cập nhật thông tin cá nhân. 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)