Thông báo về kế hoạch học chuyên đề phần mềm RM ngày 15/9/2018

13/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo đến toàn thể sinh viên lớp CDC đã đăng ký học chuyên đề về phần mềm RM phục vụ thiết kế các công trình cầu ngày 15/9/2018.

Yêu cầu : Sinh viên tham dự buổi chuyên đề trên mang máy laptop cài sẵn phần mềm RM2004 và đọc trước tài liệu theo đường link sau : RMpdf

 

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ HỌC CHUYÊN ĐỀ NGÀY 15/9/2018.

 

TT f_masv Khóa f_holotvn f_tenvn f_tenlop 15-09-2018 Ghi chú
1 126759 59 Nguyen Vu Nam  Chien 59CD1 Tham gia được  
2 153459 59 Phung Van  Duy 59CD1 Tham gia được  
3 225459 59 Tran Van  Hung 59CD1 Tham gia được  
4 509359 59 Trinh Hoang  Huy 59CD1 Tham gia được  
5 90059 59 Nguyen Tien  Thanh 59CD1 Tham gia được  
6 376459 59 Nguyen Trong  Vinh 59CD1 Tham gia được  
7 3637459 59 Bui Xuan  Khanh 59CD2 Tham gia được  
8 3069859 59 Le Ha Minh  Nhat 59CD2 Tham gia được  
9 284059 59 Nguyen Van  Phat 59CD2 Tham gia được  
10 434159 59 To Anh  Sang 59CD3 Tham gia được  
11 207859 59 Nguyen Tien  An 59CD4 Tham gia được  
12 463559 59 Vu Tien  Dung 59CD4 Tham gia được  
13 85159 59 Tran Van  Thoai 59CD4 Tham gia được  
14 364059 59 Pham Thanh  Tung 59CD4 Tham gia được  
15 478959 59 Hoang Van  Tien 59CD5 Tham gia được  
16 560859 59 Le Van  Tiep 59CD5 Tham gia được  
17 319859 59 Do Hong  Van 59CD5 Tham gia được  
18 280259 59 Bui Thi  Xim 59CD5 Tham gia được  
19 329659 59 Trinh Hoai  Duc 59CDE Tham gia được  
20 321159 59 Pham Trong  Hieu 59CDE Tham gia được  
21 35059 59 Tran Trung  Hieu 59CDE Tham gia được  
22 3072859 59 Kieu Phuong  Thuy 59CDE Tham gia được  
23 3063259 59 Can Thi Mai  Hoa 59TRD Tham gia được  
24 348959 59 Nguyen Van  Tuan 59TRD Tham gia được  
25 99660 60 Nguyen Huy  Hao 60CD1 Tham gia được  
26 196060 60 Tran Huu  Tu 60CD1 Tham gia được  
27 1530860 60 Nguyen Dang Viet  Anh 60CD2 Tham gia được  
28 44460 60 Bui Cong  Thang 60CD2 Tham gia được Bo sung thong tin
29 98960 60 Nguyen Thanh  Thien 60CD2 Tham gia được  
30 194860 60 Le Van  Cao 60CD4 Tham gia được Bo sung thong tin
31 134360 60 Lai Minh  Hieu 60CD4 Tham gia được  
32 47660 60 Nguyen Van  Toan 60CD4 Tham gia được  
33 72260 60 Nguyen Duc  Trung 60CD5 Tham gia được  
34 116260 60 Hoang Minh  Truong 60CD5 Tham gia được  
35 157560 60 Pham Van  Tung 60CD6 Tham gia được  
36 1541560 60 Phan Nguyen  Phuong 60CDE Tham gia được  
37 1504461 61 Ta Quang  Bang 61CD4 Tham gia được  
38 120861 61 Vu Dinh  Khai 61CD5 Tham gia được  
               
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)