Thông báo về buổi lễ trao chứng nhận cho sinh viên lớp 58CDC

21/03/2018

Khoa Cầu Đường tổ chức buổi lễ trao chứng nhận Hoàn thành chương trình đào tạo Kỹ sư tài năng cho 58CDC 

 

               Thời gian :   14H00 - Thứ 6 ngày 30 tháng 3 năm 2018

               Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 - Thư Viện.

               Thành phần : Toàn thể sinh viên lớp 58CDC được xét công nhận tốt nghiệp K58 đợt 1.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

PS. Sinh viên xác nhận lại thông tin tham dự tới Cô Lê Vân - Thư ký Khoa.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)