Thông báo triệu tập sinh viên Tháng 4*2018

19/04/2018

Ban Chủ Nhiệm Khoa Cầu Đường triệu tập toàn bộ sinh viên có kết quả học tập trong diện bị cảnh báo ở các mức 1, 2.

 

Thời gian : 9H00' - Thứ 5 ngày 26 tháng 4 năm 2018

Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 - Thư viện

Yêu cầu không vắng mặt.

 

Giấy triệu tập gửi đến từng cá nhân theo từng lớp. Lớp trưởng các lớp lên Khoa nhận bắt đầu Từ Thứ 4 ngày 18*4*2018.

Địa điểm cũ Tầng 1 Hội trường G3 được chuyển sang Phòng họp Tầng 2 - Thư viện .

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)