Thông báo triệu tập sinh viên Khoa Cầu Đường

08/10/2017

Ban Chủ Nhiệm Khoa Cầu Đường triệu tập toàn bộ sinh viên có kết quả học tập trong diện bị cảnh báo ở các mức 1, 2 và 3.

Thời gian : 9H00 - Thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2017

Địa điểm : Tầng 1 Hội trường G3.

Yêu cầu không vắng mặt.

Giấy triệu tập gửi đến từng cá nhân theo từng lớp. Lớp trưởng các lớp lên Khoa nhận bắt đầu Từ Thứ 3 ngày 10*10*2017.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)