Thông báo triệu tập sinh viên Khóa 58

08/01/2018

Khoa Cầu Đường triệu tập những sinh viên có trong danh sách sau đúng :

Thời gian : 15H00 - Thứ 4 - ngày 10 tháng 1 năm 2018

Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 - Thư Viện Đại học Xây dựng

Nội dung : Họp phổ biến đến sinh viên về việc đạt chuẩn đầu ra Tốt nghiệp theo đề án 2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo.

Đề nghị không vắng mặt.

 

Danh sách sinh viên :

TT f_masv f_holotvn f_tenvn f_tenlop 
1 3072858 Trịnh Minh Đức 58CD1
2 37958 Nguyễn Đình Hải 58CD1
3 631758 Nguyễn Đức Hùng 58CD1
4 454858 Lê Văn Huấn 58CD1
5 458758 Nguyễn Văn Luyện 58CD1
6 474158 Lại Thế Mạnh 58CD1
7 69558 Nguyễn Văn Nam 58CD1
8 657558 Phan Ngọc Sơn 58CD1
9 3000858 Doãn Văn Đại 58CD2
10 532358 Đặng Tuấn Anh 58CD2
11 331758 Đào Huy Doanh 58CD2
12 650358 Bùi Trung Hiếu 58CD2
13 611658 Nguyễn Văn Hoàn 58CD2
14 548858 Võ Văn Quang 58CD2
15 242858 Phạm Ngọc Sơn 58CD2
16 545758 Hoàng Văn Thi 58CD2
17 337958 Phạm Trọng Trinh 58CD2
18 524758 Đậu Công Triều 58CD2
19 75858 Cao Đắc Tuấn 58CD2
20 477158 Trịnh Văn Đạt 58CD3
21 406958 Nguyễn Văn Đức 58CD3
22 605158 Hoàng Văn Biên 58CD3
23 511558 Phan Anh Dũng 58CD3
24 38158 Lê Nhất Duy 58CD3
25 95558 Vũ Hoàng Gia 58CD3
26 414858 Đinh Việt Hùng 58CD3
27 143658 Ngô Xuân Hinh 58CD3
28 469558 Võ Trung Hiếu 58CD3
29 48958 Nguyễn Quốc Huy 58CD3
30 399158 Vũ Văn Lân 58CD3
31 292958 Nguyễn Đức Mạnh 58CD3
32 299758 Lê Văn Pháp 58CD3
33 432258 Lê Hồng Quân 58CD3
34 591258 Nguyễn Quang Trung 58CD3
35 517358 Lê Đình Dương 58CD4
36 254358 Nhữ Đình Duy 58CD4
37 358658 Nguyễn Xuân Hinh 58CD4
38 515458 Nguyễn Mạnh Hoàng 58CD4
39 301358 Trương Đình Huân 58CD4
40 88058 Nguyễn Quốc Khánh 58CD4
41 160958 Nguyễn Tùng Lâm 58CD4
42 653758 Nguyễn Việt Linh 58CD4
43 77258 Đỗ Xuân Nam 58CD4
44 358758 Hoàng Tiến Quân 58CD4
45 562158 Nguyễn Trọng Quốc 58CD4
46 435858 Vũ Ngọc Sơn 58CD4
47 359558 Trần Văn Tưởng 58CD4
48 32558 Lê Việt 58CD4
49 74258 Trịnh Đình Vinh 58CD4
50 656658 Lộc Văn Phúc 58CD5
51 226858 Tăng Văn Thịnh 58CD5
52 353358 Nguyễn Văn Trọng 58CD5
53 337658 Tống Xuân Trung 58CD5
54 401258 Vũ Văn Thiện 58CD5
55 411658 Phạm Thành Đạt 58CD5
56 3216258 Mai Trọng Cường 58CD5
57 358858 Hoàng Lý Chánh 58CD5
58 499758 Nguyễn Hữu Hoàng 58CD5
59 3406558 Nguyễn Văn Điệp 58TRD
60 3401158 Lê Đức Hùng 58TRD
61 3404158 Phan Văn Huy 58TRD
62 3003058 Phạm Minh Lợi 58TRD
63 3003058 Phạm Minh Lợi 58TRD
64 142158 Trần Văn Mạnh 58TRD
65 3577158 Tô Thành Nam 58TRD
66 3334458 Lê Bá Tâm 58TRD
67 3443358 Nguyễn Xuân Thủy 58TRD
68 331158 Vũ Quang Thịnh 58TRD
69 3221958 Nguyễn Hữu Vui 58TRD
         

Danh sách sinh viên lớp 58CDE chưa đạt chuẩn IELTS/ TOEIC :

 TT Mã SV  Họ  Tên Lớp
70 3432758 Nguyễn Hồng Đào 58CDE
71 393458 Phạm Trung Đức 58CDE
72 516358 Nguyễn Hải Đính 58CDE
73 336958 Phạm Minh Chiến 58CDE
74 266258 Đỗ Văn Hải 58CDE
75 72958 Cao Đình Hai 58CDE
76 221258 Nguyễn Quốc Hưng 58CDE
77 586858 Triệu Văn Hưng 58CDE
78 236958 Nguyễn Ngọc Hòa 58CDE
79 3410758 Bùi Đình Khiêm 58CDE
80 223158 Phạm Kỳ Thanh Lương 58CDE
81 500058 Nguyễn Văn Minh 58CDE
82 604758 Nguyễn Văn Nam 58CDE
83 184458 Vũ Hoàng Quang 58CDE
84 547358 Trần Văn Sơn 58CDE
85 262958 Nguyễn Hữu Toàn 58CDE
86 236358 Trần Văn Trường 58CDE
87 40958 Lục Anh Tuấn 58CDE
88 658958 Hum Veasna 58CDE
89 73158 Bùi Đắc Vượng 58CDE

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)