Thông báo thay đổi nhóm học tiếng anh tăng cường lớp 63CDE

10/09/2018

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy Tiếng Anh tăng cường hệ CDE.

Trung tâm MULTI LANGUAGE TRAINING CENTER (ML) gộp những sinh viên có cùng trình độ vào giảng dạy .


Danh sách xem tại đây


Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)