Thông báo thay đổi lịch học tiếng Anh các lớp CDE kì 20161 Tuần 1+2+3+4

01/08/2016

Khoa Cầu Đường thông báo hủy lịch học Tiếng Anh  K58CDE  Tuần học 1+2+3+4 như sau :

TT

Nhóm

Thứ

Tiết

Phòng

Ghi chú

Tuần học

1.     

58CDE1

4

456

105H1

Trả lại phòng học

1+2+3+4

2.     

58CDE2

2

456

106H1

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)