Thông báo sinh hoạt ngoại khóa lớp Cầu Đường Tài Năng - Tháng 5*2018

09/05/2018

Ban Chủ Nhiệm Khoa triệu tập toàn bộ sinh viên lớp Cầu Đường Tài năng - Tháng 5 * 2018

Thời gian : Từ 7H30 - 11H30 - Thứ 7 ngày 12 tháng 5 năm 2018

Địa điểm : Tầng 1 - Hội trường G3.

Thành phần : Toàn thể sinh viên lớp CDC.

Nội dung sinh hoạt :  Ông Dương Anh - Trưởng phòng Kỹ thuật của Công ty Harmony AT sang nói chuyện, trình bày về NOVA TDN 2018.

Sinh viên đăng ký tham dự/ vắng mặt  lên Văn phòng Khoa trước Thứ 6 ngày 11*5*2018.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)