Thông báo sinh hoạt chuyên đề Tuần 6 + 7 năm học 2018 - 2019

11/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo lịch sinh hoạt chuyên đề dành cho sinh viên lớp Cầu Đường Tài năng Tuần 6 + 7 năm học 2018 - 2019.

Để lớp mở ra đáp ứng được hiệu quả đề nghị sinh viên xác thực theo đường link sau : dkyhocT67

Yêu cầu Toàn bộ sinh viên lớp CDC nghiêm túc thực hiện.

 

Kế hoạch Tuần  6 + 7 :

 

Tên môn học Giảng viên Thời gian Thứ Ngày Địa điểm Ghi chú
Hướng dẫn sử dụng phần mềm RM trong thiết kế các công trình cầu Đinh Nho Cảng 2:00 PM 7 15 - 09 - 2018 Tầng 1 - HT G3 Dành cho SV làm ĐATN CN Cầu
Phân tích kinh tế tài chính dự án đường cao tốc PGS.TS Hoàng Tùng 8:30 AM 2 17 - 09 - 2018 Tầng 2 - Thư Viện  
Giới thiệu các thí nghiệm công trình cầu - Phần 1 Th.S Nguyễn Hùng Sơn 8:00 AM 3 18 - 09 - 2018 Phòng TN Bộ môn Cầu ( Tầng 3 NTN)  
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)