Thông báo phân công GVHD Thực tập + ĐA Tốt nghiệp K59 đợt 1 Ngành Đường

03/08/2018

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách phân công giáo viên hướng dẫn Thực tập Tốt nghiệp và Đồ án Tốt nghiệp K59 đợt 1 chuyên ngành Đường ô tô - Đường đô thị.

 

Thời gian Thực tập : Bắt đầu Thứ 2 ngày 6*8*2018.

Yêu cầu sinh viên liên hệ khẩn trương đến thầy hướng dẫn để nhận nhiệm vụ kịp tiến độ.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Tất cả thắc mắc sinh viên liên hệ lại cô Lê Vân : 0932329166 để được hỗ trợ trong khâu liên lạc với GVHD.

Sinh viên Cầu Đường 

TT Mã sinh viên Họ Tên Lớp GVHD
1 352159 Nguyễn Quang Hải 59CD3 PGS.TS Bùi Phú Doanh
2 552259 Hồ Vĩnh Hoàng 59CD3 PGS.TS Bùi Phú Doanh
3 563859 Trần Đức Anh 59CD4 PGS.TS Bùi Phú Doanh
4 637459 Đặng Đức 59CDE PGS.TS Bùi Phú Doanh
5 3072858 Trịnh Minh Đức 58CD1 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
6 559559 Nguyễn Xuân Trà 59CD1 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
7 497659 Hà Tuấn Anh 59CD3 PGS.TS Đinh Văn Hiệp
8 301859 Trần Văn Anh 59CDE PGS.TS Đinh Văn Hiệp
9 430059 Phạm Văn Chính 59CD1 PGS.TS Hoàng Tùng
10 218659 Bùi Thị Hoàng Anh 59CD3 PGS.TS Hoàng Tùng
11 400459 Nguyễn Duy Khả 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng
12 303959 Nguyễn Thị  Nhung 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng
13 182759 Phùng Phú Tuân 59CDE PGS.TS Hoàng Tùng
14 960157 Phan Tuấn Dương 57CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
15 164859 Trần Mạnh Thắng 59CD1 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
16 555859 Đinh Tuấn Anh 59CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
17 606559 Nguyễn Trung Anh 59CD2 PGS.TS Nguyễn Quang Đạo
18 432258 Lê Hồng Quân 58CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
19 350959 Nguyễn Hồng Sơn 59CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
20 119059 Trần Văn Vinh 59CD3 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
21 376759 Vũ Ngọc  Sáng 59CD5 PGS.TS Nguyễn Việt Phương
22 153459 Phùng Văn Duy 59CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam
23 253159 Đoàn Văn Thuần 59CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam
24 290059 Nguyễn Ngọc Tính 59CD1 PGS.TS Vũ Hoài Nam
25 93259 Trần Văn Dương 59CDE PGS.TS Vũ Hoài Nam
26 35059 Trần Trung Hiếu 59CDE PGS.TS Vũ Hoài Nam
27 605158 Hoàng Văn Biên 58CD3 TS. Cao Phú Cường
28 359059 Trần Hoàng Anh 59CD1 TS. Cao Phú Cường
29 472259 Lê Văn Sơn 59CD2 TS. Cao Phú Cường
30 336159 Đặng Văn  Dương 59CD4 TS. Cao Phú Cường
31 625159 Nguyễn Việt Anh 59CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh
32 560459 Chu Duy Ánh 59CD2 TS. Đỗ Duy Đỉnh
33 603459 Dương Minh Tuấn 59CD4 TS. Đỗ Duy Đỉnh
34 715459 Him Chomnith 59CDE TS. Đỗ Duy Đỉnh
35 3636759 Nguyễn Hoàng Long 59CDE TS. Đỗ Duy Đỉnh
36 657058 Hoàng Ích Đồng 58CD1 TS. Ngô Việt Đức
37 460058 Nguyễn Đình 58CD5 TS. Ngô Việt Đức
38 109059 Lê Tú Mạnh 59CD1 TS. Ngô Việt Đức
39 70859 Trần Quang Cường 59CD2 TS. Ngô Việt Đức
40 101558 Nguyễn Minh Tuấn 58CDE TS. Nguyễn Đức Nghiêm
41 102959 Phạm Văn Sứ 59CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm
42 548859 Hồ Hoàng Thiện 59CD1 TS. Nguyễn Đức Nghiêm
43 298459 Trịnh Thanh Tùng 59CDE TS. Nguyễn Đức Nghiêm
44 459359 Đinh Văn Dũng 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
45 225959 Nguyễn Văn Hiệp 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
46 353759 Phạm Ngọc  Hiếu 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
47 215859 Bùi Đức Hưng 59CD3 TS. Vũ Ngọc Trụ
           

 

Sinh viên khối KV

 

TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP GV HƯỚNG DẪN
1 30426 Hoàng Văn Sinh KV26 ThS. Đinh Xuân Hoàn
2 31128 Màng Văn Nhượng KV28 ThS. Đinh Xuân Hoàn
3 03128 Lãnh Thị Minh Thư KV28 ThS. Đinh Xuân Hoàn
4 32721 Hà Văn Công KV25 ThS. Thái Hồng Nam
5 31428 Cà Thị Thương KV28 ThS. Thái Hồng Nam
6 03228 Lý Thị Viên KV28 ThS. Thái Hồng Nam
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)