Thông báo phân công chấm ĐATN K 56 đợt 3 Ngành Cầu - CTN

12/05/2016

Bộ môn Cầu - CTN thông báo kế hoạch chấm Đồ án Tốt nghiệp và Hội đồng Tốt nghiệp của K56 đợt 3 như sau:

1. Phân công Hội đồng chấm ĐATN

Hội đồng 1 Vị trí trong HĐ
TS. Nguyễn Văn Mợi Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Quốc Bảo Thư ký
TS. Trần Việt Hùng Ủy viên
Hội đồng 2 Vị trí trong HĐ
PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng Chủ tịch HĐ
TS. Nguyễn Ngọc Tuyển Thư ký
Ths. Nguyễn Hướng Dương Ủy viên

2. Phân công thầy/ cô chấm phản biện ( có danh sách kèm theo )
3. Sinh viên nộp đồ án cho thầy/ cô chấm phản biện ngày 22/6/2016, thầy/ cô nộp kết quả chấm phản biện cho thư ký trước ngày 28/6/2016, bảo vệ ngày 29/6/2016.


Danh sách phân công thầy chấm Đồ án Tốt nghiệp :

TT MÃ SV HỌ TÊN LỚP GV HD GV Chấm HĐ CHẤM SỐ
1 193656 Trần Ngọc Anh 56CD4 Nguyễn Bình Hà Nguyễn Quốc Bảo 1
2 1040956 Nguyễn Văn Hướng 56CD4 Nguyễn Bình Hà Nguyễn Quốc Bảo 1
3 597756 Trần Văn Thuận 56CD4 Nguyễn Bình Hà Nguyễn Quốc Bảo 1
4 389756 Nguyễn Quang Huy 56CD6 Nguyễn Bình Hà Nguyễn Quốc Bảo 1
5 143056 Đặng Quốc Khánh 56CD6 Nguyễn Bình Hà Nguyễn Quốc Bảo 1
6 553856 Lại Xuân Sơn 56CD6 Nguyễn Đức Phúc Nguyễn Văn Mợi 1
7 1142356 Trần Quốc Trường 56CD6 Nguyễn Đức Phúc Nguyễn Văn Mợi 1
8 376756 Nguyễn Văn 56CD6 Nguyễn Đức Phúc Nguyễn Văn Mợi 1
9 051256 Trịnh Quang Linh 56CD2 Nguyễn Hướng Dương Nguyễn Văn Mợi 1
10 261156 Nguyễn Duy Tuấn 56CD5 Nguyễn Hướng Dương Nguyễn Văn Mợi 1
11 108356 Đỗ Danh Hải 56CD6 Nguyễn Hướng Dương Trần Việt Hùng 1
12 658456 Nguyễn Hồng Tuyến 56CD7 Nguyễn Ngọc Tuyển Trần Việt Hùng 1
13 2585209 Nguyễn Văn Điệp LT09CD Nguyễn Ngọc Tuyển Trần Việt Hùng 1
14 2636109 Phạm Minh Phúc LT10CD Nguyễn Ngọc Tuyển Trần Việt Hùng 1
15 1310455 Đặng Quang Tuyên 55CD3 Nguyễn Phi Lân Nguyễn Hướng Dương 2
16 580355 Mẫn Văn Quân 55CD7 Nguyễn Phi Lân Nguyễn Hướng Dương 2
17 998556 Phan Văn Phong 56CD5 Nguyễn Phi Lân Nguyễn Hướng Dương 2
18 967956 Đào Trọng Dũng 56CD1 Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Hướng Dương 2
19 659056 Nguyễn Thanh Lịch 56CD1 Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Hướng Dương 2
20 419056 Phạm Văn Quỳnh 56CD1 Nguyễn Quốc Bảo Nguyễn Ngọc Tuyển 2
21 1033855 Hoàng Đình Quân 55CD3 Nguyễn Văn Mợi Nguyễn Ngọc Tuyển 2
22 818256 Hoàng Hồng Quang 56CD7 Nguyễn Văn Mợi Nguyễn Ngọc Tuyển 2
23 170256 Lương Hữu Khang 56CD1 Phạm Duy Hòa Nguyễn Minh Hùng 2
24 907056 Nguyễn Duy Khanh 56CD1 Phạm Duy Hòa Nguyễn Minh Hùng 2
25 276156 Nguyễn Trọng Tân 56CD1 Phạm Duy Hòa Nguyễn Minh Hùng 2
26 553756 Nguyễn Hải Châu 56CD3 Phạm Duy Hòa Nguyễn Minh Hùng 2
27 858656 Nguyễn Trung Đức 56CD3 Phạm Duy Hòa Nguyễn Minh Hùng 2
28 423555 Nguyễn Văn Phúc 55CD2 Trần Việt Hùng Nguyễn Minh Hùng 2
29 863756 Lê Văn Thọ 56CD2 Trần Việt Hùng Nguyễn Ngọc Tuyển 2
30 725256 Nguyễn Ngọc Sơn 56CD3 Trần Việt Hùng Nguyễn Ngọc Tuyển 2
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)