Thông báo Lịch Thực tập công nhân chuyên ngành Đường K60

29/06/2018

Bộ môn Đường ô tô - Đường đô thị thông báo lịch Thực tập công nhân cho các sinh viên theo ngành Đường học kì 2 năm học 2017 - 2018 :

Sinh viên tập trung lúc 8h00 sáng thứ 2 ngày 2/7/2018 tại phòng 25H2 để nhận nhiệm vụ và nghe Thầy hướng dẫn thực tập.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Danh sách sinh viên đi Thực tập công nhân ngành Đường :

TT f_masv f_manh Ho Ten f_tenlop Ma nganh Nganh Ghi chú
135 370859 60CD2 Hoang Quoc Duynh 59CD2 D Duong  
136 1563560 60CD1 Nguyen Hai Dang 60CD1 D Duong  
137 210860 60CD1 Dao Dinh De 60CD1 D Duong  
138 209560 60CD1 Nguyen Tuan Anh 60CD1 D Duong  
139 171960 60CD1 Nguyen Cao Bang 60CD1 D Duong  
140 157360 60CD1 Tran Dinh Cam 60CD1 D Duong  
141 1543460 60CD1 La Minh Chien 60CD1 D Duong  
142 13860 60CD1 Ngo Van Gioi 60CD1 D Duong  
143 98360 60CD1 Nguyen Dinh Ha 60CD1 D Duong  
144 99660 60CD1 Nguyen Huy Hao 60CD1 D Duong  
145 207060 60CD1 Tran Van Lam 60CD1 D Duong  
146 71960 60CD1 Pham Ngoc Luu 60CD1 D Duong  
147 84060 60CD1 Bui Duc Minh 60CD1 D Duong  
148 545859 60CD1 Nguyen Ngoc Minh 60CD1 D Duong  
149 96460 60CD1 Tran Viet Minh 60CD1 D Duong  
150 1701460 60CD1 Trieu Cong Minh 60CD1 D Duong  
151 1535360 60CD1 Nguyen Sy Nguyen 60CD1 D Duong  
152 129260 60CD1 Nguyen Duc Nhan 60CD1 D Duong  
153 1535560 60CD1 Doan Lam Oanh 60CD1 D Duong  
154 1510460 60CD1 Trinh Hong Phuc 60CD1 D Duong  
155 107460 60CD1 Pham Van Quang 60CD1 D Duong  
156 1550960 60CD1 Nguyen Ba Quynh 60CD1 D Duong  
157 97860 60CD1 Bui Cao Son 60CD1 D Duong  
158 162660 60CD1 Le Cong Trung Son 60CD1 D Duong  
159 18860 60CD1 Phung Cong Thong 60CD1 D Duong  
160 20960 60CD1 Vu Tien Thanh 60CD1 D Duong  
161 130960 60CD1 Cao Xuan Thuong 60CD1 D Duong  
162 167060 60CD1 Phung Ba Thinh 60CD1 D Duong  
163 143360 60CD1 Do Thanh Tung 60CD1 D Duong  
164 5260 60CD1 Pham Van Toan 60CD1 D Duong  
165 1558260 60CD1 Doan Son Truong 60CD1 D Duong  
166 113560 60CD1 Tran Van Tuyen 60CD1 D Duong  
167 143160 60CD1 Phan Van Uy 60CD1 D Duong  
168 1566660 60CD1 Dinh Kien Vu 60CD1 D Duong  
169 37060 60CD2 Le Ngoc Anh 60CD2 D Duong  
170 1530860 60CD2 Nguyen Dang Viet Anh 60CD2 D Duong  
171 196560 60CD2 Ho Vinh Cong 60CD2 D Duong  
172 58560 60CD2 Nguyen Van Canh 60CD2 D Duong  
173 208560 60CD2 Ton Van Cuong 60CD2 D Duong  
174 50760 60CD2 Pham Truong Chinh 60CD2 D Duong  
175 11060 60CD2 Nguyen Dinh Duong 60CD2 D Duong  
176 1517260 60CD2 Tran Hai Duong 60CD2 D Duong  
177 1500860 60CD2 Do Van Giang 60CD2 D Duong  
178 63760 60CD2 Dang Trung Hieu 60CD2 D Duong  
179 1534460 60CD2 Pham Tuan Hung 60CD2 D Duong  
180 86660 60CD2 Doan Ngoc Hoat 60CD2 D Duong  
181 90960 60CD2 Ha Van Hoa 60CD2 D Duong  
182 65760 60CD2 Pham Van Khoi 60CD2 D Duong  
183 188260 60CD2 Giang A Khua 60CD2 D Duong  
184 129360 60CD2 Phan Van Loc 60CD2 D Duong  
185 6760 60CD2 Nguyen Duc Quang 60CD2 D Duong  
186 1501860 60CD2 Dao Ba Son 60CD2 D Duong  
187 98960 60CD2 Nguyen Thanh Thien 60CD2 D Duong  
188 43160 60CD2 Nguyen Viet Tuan 60CD2 D Duong  
189 1550660 60CD2 Tran Dinh Tuan 60CD2 D Duong  
190 202360 60CD3 Luu Xuan Dat 60CD3 D Duong  
191 105060 60CD3 Do Ngoc Doan 60CD3 D Duong  
192 1505560 60CD3 Pham The Anh 60CD3 D Duong  
193 39860 60CD3 Tran Duc Anh 60CD3 D Duong  
194 1543760 60CD3 Tran Manh Cuong 60CD3 D Duong  
195 88460 60CD3 Vu Manh Cuong 60CD3 D Duong  
196 1562260 60CD3 Tran Duc Duong 60CD3 D Duong  
197 17360 60CD3 Duong Van Hai 60CD3 D Duong  
198 460 60CD3 Nguyen Manh Hung 60CD3 D Duong  
199 154560 60CD3 Vu Hoang Hiep 60CD3 D Duong  
200 201260 60CD3 Tran Van Hoang 60CD3 D Duong  
201 1516660 60CD3 Ha Ngoc Kiem 60CD3 D Duong  
202 1526260 60CD3 Tran Van Kieu 60CD3 D Duong  
203 1524960 60CD3 Vu Khac Loc 60CD3 D Duong  
204 140060 60CD3 Dao Tien Linh 60CD3 D Duong  
205 93160 60CD3 Ho Van Linh 60CD3 D Duong  
206 1517060 60CD3 Luong Thanh Long 60CD3 D Duong  
207 71460 60CD3 Nguyen Phi Long 60CD3 D Duong  
208 1543060 60CD3 Nguyen Quang Long 60CD3 D Duong  
209 80960 60CD3 Nguyen Tien Long 60CD3 D Duong  
210 164860 60CD3 Pham Trung Manh 60CD3 D Duong  
211 123860 60CD3 Truong Van Nhat 60CD3 D Duong  
212 169760 60CD3 Le Ngoc Son 60CD3 D Duong  
213 1700460 60CD3 Truong Van Sinh 60CD3 D Duong  
214 1560760 60CD3 Nguyen Van Tai 60CD3 D Duong  
215 198360 60CD3 Huynh Duc Thang 60CD3 D Duong  
216 72960 60CD3 Pham Xuan Truong 60CD3 D Duong  
217 195960 60CD3 Luu Van Trung 60CD3 D Duong  
218 1507860 60CD3 Nguyen Truong Xuan 60CD3 D Duong  
219 199060 60CD4 Le Doan Duc 60CD4 D Duong  
220 46960 60CD4 Le Tuan Anh 60CD4 D Duong  
221 1528460 60CD4 Dao Ton Bao 60CD4 D Duong  
222 69460 60CD4 Trinh Dinh Cuong 60CD4 D Duong  
223 38960 60CD4 Nguyen Duc Chung 60CD4 D Duong  
224 67960 60CD4 Ngo Quang Chinh 60CD4 D Duong  
225 63260 60CD4 Tran Van Hai 60CD4 D Duong  
226 18060 60CD4 Hoang Van Ha 60CD4 D Duong  
227 180960 60CD4 Nguyen Trong Huy 60CD4 D Duong  
228 1507960 60CD4 Tran Le Quang Huy 60CD4 D Duong  
229 138660 60CD4 Nguyen Hong Linh 60CD4 D Duong  
230 1535660 60CD4 Nguyen Nhat Minh 60CD4 D Duong  
231 1548660 60CD4 Phung Anh Minh 60CD4 D Duong  
232 61660 60CD4 Tran Van Nam 60CD4 D Duong  
233 67360 60CD4 Nguyen Van Quang 60CD4 D Duong  
234 63660 60CD4 Nguyen Hai Quy 60CD4 D Duong  
235 1510060 60CD4 Dinh Xuan Quyen 60CD4 D Duong  
236 29460 60CD4 Lai The Son 60CD4 D Duong  
237 179160 60CD4 Dao Quang Truong 60CD4 D Duong  
238 1517460 60CD3 Pham Anh Tuan 60CD4 D Duong  
239 5960 60CD4 Vu Quoc Viet 60CD4 D Duong  
240 73460 60CD5 Pham Trieu Duong 60CD5 D Duong  
241 147260 60CD5 Do Van Duan 60CD5 D Duong  
242 1536560 60CD3 Tran Quang Duy 60CD5 D Duong  
243 180360 60CD5 Nguyen Tien Hung 60CD5 D Duong  
244 165760 60CD5 Pham Minh Hoang 60CD5 D Duong  
245 1538460 60CD5 Vu Duy Khanh 60CD5 D Duong  
246 1545860 60CD5 Nguyen Van Long 60CD5 D Duong  
247 1533060 60CD5 Dinh Manh Linh 60CD5 D Duong  
248 1564360 60CD5 Le Trong Nghia 60CD5 D Duong  
249 135960 60CD5 Ho Anh Quan 60CD5 D Duong  
250 1518660 60CD5 Hoang Ba Quyen 60CD5 D Duong  
251 74760 60CD5 Nguyen Van Thai 60CD5 D Duong  
252 7260 60CD5 Hoang Huu Trung 60CD5 D Duong  
253 1552260 60CD5 Nguyen Thanh Trung 60CD5 D Duong  
254 35460 60CD5 Vu Ngoc Tuynh 60CD5 D Duong  
255 125060 60CD5 Nguyen Trong Vu 60CD5 D Duong  
256 167760 60CD6 Vu Huu Dat 60CD6 D Duong  
257 141460 60CD6 Ngo Manh Duc 60CD6 D Duong  
258 20660 60CD6 Nguyen Huu Duc 60CD6 D Duong  
259 47560 60CD4 Tran Dinh Bien 60CD6 D Duong  
260 3960 60CD6 Nguyen Minh Duong 60CD6 D Duong  
261 86960 60CD6 Do Le Duy 60CD6 D Duong  
262 79160 60CD6 To Vu Long Hai 60CD6 D Duong  
263 182760 60CD1 Lo Van Hoang 60CD6 D Duong  
264 1500960 60CD6 Vu Van Hoa 60CD6 D Duong  
265 26060 60CD6 Pham Duc Manh 60CD6 D Duong  
266 1544860 60CD6 Vu Dang Minh 60CD6 D Duong  
267 191260 60CD6 Le Thanh Nam 60CD6 D Duong  
268 197060 60CD6 Nguyen Quy Nhan 60CD6 D Duong  
269 57560 60CD6 Dao Van Quang 60CD6 D Duong  
270 21160 60CD6 Pham Quang Quyet 60CD6 D Duong  
271 157560 60CD4 Pham Van Tung 60CD6 D Duong  
272 3560 60CD6 Tran Thanh Tung 60CD6 D Duong  
273 105260 60CD6 Hoang Van Tu 60CD6 D Duong  
274 660 60CDE Do Tien Dat 60CDE D Duong  
275 95460 60CDE Pham Van Duc 60CDE D Duong  
276 143260 60CDE Doan Van Chuyen 60CDE D Duong  
277 81360 60CDE Tran Ba Duy 60CDE D Duong  
278 1500760 60CDE Hoang Quoc Huy 60CDE D Duong  
279 1508960 60CDE Vu Son Lam 60CDE D Duong  
280 1565260 60CDE Hoang Minh Son 60CDE D Duong  
281 4660 60CDE Pham Nhat Thien 60CDE D Duong  
282 1505260 60CDE Do Quang Thinh 60CDE D Duong  
283 1520560 60CDE Nghiem Quoc Trung 60CDE D Duong  
284 180160 60CDE Pham Van Viet 60CDE D Duong  
                 
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)