Thông báo Lịch Thực tập công nhân chuyên ngành Cầu - CTN - K60

21/06/2018

Bộ môn cầu và Công trình ngầm thông báo:
Các bạn sinh viên đã đăng ký thực tập công nhân chuyên ngành Cầu và Công trình ngầm đến tập trung để nhận nhiệm vụ, nghe phổ biến nội quy thực tập.


Thời gian: 9h30, thứ 6 ngày 29 tháng 06 năm 2018.
Địa điểm: Phòng 34H2.


Mọi thắc mắc liên hệ:    
- Thầy Nguyễn Hùng Sơn - Điện thoại 0985.896.031
- Thầy Trần Việt Hùng - Điện thoại: 0962.243.185

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐI THỰC TẬP CÔNG NHÂN CHUYÊN NGÀNH CẦU - CTN :

TT f_masv f_manh Ho Ten f_tenlop Ma nganh Nganh Ghi chú
1 336958 60CDE Pham Minh Chien 58CDE C Cau  
2 392859 60CD5 Hoa Quang Chinh 59CD5 C Cau  
3 75160 60CD1 Ngo Ngoc Dam 60CD1 C Cau  
4 103960 60CD1 Pham Minh Duc 60CD1 C Cau  
5 60360 60CD1 Vu Dinh Hieu 60CD1 C Cau  
6 42860 60CD1 Vu Huy Hoang 60CD1 C Cau  
7 1543860 60CD1 Phung Duy Khanh 60CD1 C Cau  
8 137260 60CD1 Nguyen Huu Phuc 60CD1 C Cau  
9 159960 60CD1 Nguyen Lam Thao 60CD1 C Cau  
10 97460 60CD1 Pham Van Thinh 60CD1 C Cau  
11 196060 60CD1 Tran Huu Tu 60CD1 C Cau  
12 193460 60CD1 Trinh Duy Toan 60CD1 C Cau  
13 42360 60CD1 Nguyen Van Vinh 60CD1 C Cau  
14 64660 60CD2 Phi Van Dat 60CD2 C Cau  
15 164660 60CD2 Trinh Cong Dinh 60CD2 C Cau  
16 32360 60CD2 Tran Dong Can 60CD2 C Cau  
17 194060 60CD2 Dang Tung Duong 60CD2 C Cau  
18 192560 60CD2 Le Thanh Dung 60CD2 C Cau  
19 1527060 60CD2 Tran Xuan Hung 60CD2 C Cau  
20 62060 60CD2 Nguyen The Hung 60CD2 C Cau  
21 7660 60CD2 Pham Xuan Khoi 60CD2 C Cau  
22 33960 60CD2 Phan Khai Minh 60CD2 C Cau  
23 174260 60CD2 Ha Minh Ngoc 60CD2 C Cau  
24 1541560 60CD2 Phan Nguyen Phuong 60CD2 C Cau  
25 199360 60CD2 Pham Dang Quang 60CD2 C Cau  
26 1553460 60CD2 Le Duc Suong 60CD2 C Cau  
27 91460 60CD2 Pham Phuong Tay 60CD2 C Cau  
28 44460 60CD2 Bui Cong Thang 60CD2 C Cau  
29 32960 60CD2 Le Van Thang 60CD2 C Cau  
30 27560 60CD2 Tran Van Thang 60CD2 C Cau  
31 63060 60CD2 Tran Van Thinh 60CD2 C Cau  
32 183560 60CD2 Vu Quang Thinh 60CD2 C Cau  
33 66160 60CD2 Nguyen Thanh Tien 60CD2 C Cau  
34 184060 60CD2 Tang Van Tu 60CD2 C Cau  
35 1516560 60CD2 Le Van Trung 60CD2 C Cau  
36 196360 60CD2 Vu Van Vinh 60CD2 C Cau  
37 21860 60CD3 Le Quang Dao 60CD3 C Cau  
38 45560 60CD3 Nguyen Tien Dat 60CD3 C Cau  
39 19260 60CD3 Tran Quoc Anh 60CD3 C Cau  
40 100060 60CD3 Vu Van Canh 60CD3 C Cau  
41 52860 60CD3 Dau Ngoc Cuong 60CD3 C Cau  
42 16560 60CD3 Nguyen Chi Cuong 60CD3 C Cau  
43 83860 60CD3 Du Trong Khanh 60CD3 C Cau  
44 180060 60CD3 Nguyen Van Khiem 60CD3 C Cau  
45 138860 60CD3 Nguyen Trung Kien 60CD3 C Cau  
46 94260 60CD3 Nguyen Xuan Loi 60CD3 C Cau  
47 54760 60CD3 Nguyen Dac Phong 60CD3 C Cau  
48 150860 60CD3 Pham Tien Quan 60CD3 C Cau  
49 91560 60CD3 Bui Tien Thanh 60CD3 C Cau  
50 203260 60CD3 Vu Duy Trung 60CD3 C Cau  
51 211360 60CD3 Tran Cong Vinh 60CD3 C Cau  
52 1561260 60CD4 Luong Tien Dat 60CD4 C Cau  
53 194860 60CD4 Le Van Cao 60CD4 C Cau  
54 78860 60CD4 Pham Van Cuong 60CD4 C Cau  
55 19360 60CD4 Nguyen Van Chieu 60CD4 C Cau  
56 1522060 60CD4 Tran Ngoc Dung 60CD4 C Cau  
57 43560 60CD4 Nguyen Huy Hung 60CD4 C Cau  
58 76560 60CD4 Van Dinh Hung 60CD4 C Cau  
59 134360 60CD4 Lai Minh Hieu 60CD4 C Cau  
60 101060 60CD5 Tran Tri Hieu 60CD4 C Cau  
61 126160 60CD4 Nguyen Manh Hung 60CD4 C Cau  
62 1523360 60CD4 Nguyen Huy Hoang 60CD4 C Cau  
63 99160 60CD4 Nguyen Van Nhat 60CD4 C Cau  
64 1505960 60CD4 Tran Thi Kim Oanh 60CD4 C Cau  
65 94160 60CD4 Dinh Hong Son 60CD4 C Cau  
66 1519660 60CD4 Pham Ba Son 60CD4 C Cau  
67 1528660 60CD4 Tran Minh Thanh 60CD4 C Cau  
68 210960 60CD4 Do Xuan Thuong 60CD4 C Cau  
69 47660 60CD4 Nguyen Van Toan 60CD4 C Cau  
70 1700660 60CD4 Dinh Bao Trung 60CD4 C Cau  
71 73760 60CD4 Quan Trong Van 60CD4 C Cau  
72 65560 60CD5 Do Van Dat 60CD5 C Cau  
73 192060 60CD5 Nguyen Cong Dat 60CD5 C Cau  
74 83160 60CD5 Cao Trung Duc 60CD5 C Cau  
75 64360 60CD5 Khuc Ngoc Duc 60CD5 C Cau  
76 137860 60CD5 Nguyen Ba Anh 60CD5 C Cau  
77 1502060 60CD5 Mai Viet Dung 60CD5 C Cau  
78 23360 60CD5 Dao Xuan Duy 60CD5 C Cau  
79 187460 60CD5 Nguyen Van Huong 60CD5 C Cau  
80 85960 60CD5 Nguyen Van Hieu 60CD5 C Cau  
81 149460 60CD5 Ngo The Hung 60CD5 C Cau  
82 1701060 60CD5 Nguyen Quoc Hoan 60CD5 C Cau  
83 1527460 60CD5 Nguyen Huu Hoang 60CD5 C Cau  
84 1560860 60CD5 Pham Duc Huy 60CD5 C Cau  
85 151460 60CD5 Tran Tien Luat 60CD5 C Cau  
86 156860 60CD5 Le Dinh Linh 60CD5 C Cau  
87 50360 60CD5 Nguyen Van Quyet 60CD5 C Cau  
88 201660 60CD5 Tran Dinh Quyet 60CD5 C Cau  
89 60760 60CD5 Nguyen Tien Thanh 60CD5 C Cau  
90 139160 60CD5 Le Van Thao 60CD5 C Cau  
91 1522960 60CD5 Luu Manh Thuong 60CD5 C Cau  
92 45360 60CD5 Nguyen Viet Thinh 60CD5 C Cau  
93 144060 60CD5 Nguyen Duy Thuan 60CD5 C Cau  
94 197560 60CD2 Le Van Tien 60CD5 C Cau  
95 189160 60CD5 Nguyen Ba Tien 60CD5 C Cau  
96 116260 60CD4 Hoang Minh Truong 60CD5 C Cau  
97 72260 60CD5 Nguyen Duc Trung 60CD5 C Cau  
98 160260 60CD5 Tran Van Tinh 60CD5 C Cau  
99 59360 60CD2 Nguyen Duc Viet 60CD5 C Cau  
100 175160 60CD6 Vu Quoc Dai 60CD6 C Cau  
101 2160 60CD6 Tran Van Diep 60CD6 C Cau  
102 12960 60CD6 Pham Tuan Anh 60CD6 C Cau  
103 189760 60CD6 Tran Duc Anh 60CD6 C Cau  
104 1535960 60CD6 Tran Van Cuong 60CD6 C Cau  
105 100160 60CD6 Le Van Dung 60CD6 C Cau  
106 35260 60CD6 Pham Tien Dung 60CD6 C Cau  
107 125660 60CD6 Vu Trung Du 60CD6 C Cau  
108 4360 60CD6 Ta Duc Duy 60CD6 C Cau  
109 118360 60CD6 Tran Duy Hai 60CD6 C Cau  
110 61460 60CD6 Nguyen Vo Hung 60CD6 C Cau  
111 30260 60CD6 Nguyen Trong Hiep 60CD6 C Cau  
112 109560 60CD6 Phan Quang Ky 60CD6 C Cau  
113 87260 60CD6 Hoang Xuan Loc 60CD6 C Cau  
114 1521560 60CD6 Giap Thi Linh 60CD6 C Cau  
115 61260 60CD6 Nghiem Xuan Manh 60CD6 C Cau  
116 1504260 60CD6 Nguyen Duc Manh 60CD6 C Cau  
117 14660 60CD6 Nguyen Dang Nam 60CD6 C Cau  
118 9960 60CD6 Nguyen Minh Quang 60CD6 C Cau  
119 74160 60CD6 Nguyen Kim Quyet 60CD6 C Cau  
120 184960 60CD6 Duong Duc Son 60CD6 C Cau  
121 39060 60CD6 Ngo Van Thieu 60CD6 C Cau  
122 207360 60CD6 Truong Tien Thu 60CD6 C Cau  
123 99560 60CD6 Dang Van Tung 60CD6 C Cau  
124 64960 60CD6 Thieu Quang Tung 60CD6 C Cau  
125 1517760 60CD6 Dao Van Viet 60CD6 C Cau  
126 1520660 60CDE Do Xuan Bach 60CDE C Cau  
127 10960 60CDE Nguyen Duc Hoang 60CDE C Cau  
128 41160 60CDE Hoang Ngoc Khanh 60CDE C Cau  
129 1547760 60CDE Le Hoang Khang 60CDE C Cau  
130 1532960 60CDE Nguyen Thuy Linh 60CDE C Cau  
131 179660 60CDE Vu Thi Hong Nhung 60CDE C Cau  
132 110760 60CDE Nguyen Cong Thanh 60CDE C Cau  
133 95060 60CDE Do Viet Trang 60CDE C Cau  
134 106260 60CDE Bui Van Vuong 60CDE C Cau  
                 
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)