Thông báo lịch sinh hoạt ngoại khóa lớp CDC

26/03/2018

Khoa Cầu Đường thông báo buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho toàn bộ sinh viên lớp Cầu Đường Tài Năng :

 

        Thời gian : 14H00 - Thứ 6 - ngày 30 tháng 3 năm 2018

         Địa điểm : Phòng họp Tầng 2 - Thư Viện.

 

Đề nghị toàn bộ sinh viên trong lớp nghiêm chỉnh chấp hành.

Những trường hợp sinh viên không đến dự được đề nghị thông báo lại Văn phòng Khoa.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)