THÔNG BÁO LỊCH HỌC QUỐC PHÒNG K63

30/10/2018

 Sinh viên học Tiếng Anh tăng cường ca sáng sẽ học Quốc phòng buổi chiều và ngược lại.

 

Thời gian: Tuần 14 - tuần 15 (5/11/2018 - 17/11/2018)

Tuần 20 - tuần 22 (17/12/2018 - 5/01/2019)

         

TT

THỜI GIAN HỌC

KHỐI, LỚP HỌC

PHÒNG HỌC

1

Tiết 1 - tiết 3

Khối A: Gồm 4 lớp (CDE2 + XF1 + XE1.1 + MNE)

Phòng 03 - C4

2

Tiết 1 - tiết 3

Khối B: Gồm 4 lớp (KDE + XE2 + KTE1 + KDF)

Phòng 510 - H1

3

Tiết 10 - tiết 12

Khối C: Gồm 4 lớp (CDE1 + XF + XE1 + MNE1)

Phòng 26 - H2

4

Tiết 10 - tiết 12

Khối D: Gồm 3 lớp (KDE1 + XE2.1 + KTE)

Phòng 25 - H2

 

 Ghi chú:  Trong buổi học đầu tiên, khoa  GDQP  sẽ phát thời khóa biểu chính thức cho các lớp trên.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)