Thông báo lịch gặp buổi đầu tiên các lớp đồ án nhóm Lớp nguyện vọng thuộc bộ môn Cầu kì 20161

01/09/2016

Bộ môn Cầu - CTN thông báo lịch gặp buổi đầu tiên các lớp đồ án môn học thuộc nhóm Lớp nguyện vọng LopNV học kì 1 năm học 2016 - 2017.

 

 

TT Tên môn học Thày dạy Lịch gặp đầu tiên


1 ĐA lập các phương án cầu - Khúc Đăng Tùng - Ngày 8/9/2016 ‐ Tiết 4 ‐ Phòng TN BM Cầu&CTN
2 ĐA thiết kế Cầu BTCT - Nguyễn Hướng Dương - Ngày 14/9/2016 ‐ Tiết 4 ‐ Phòng 24.H2
3 ĐA thiết kế Xây Dựng cầu thép - Vũ Thái Sơn - Ngày 7/9/2016 ‐ Tiết 4 ‐ Phòng TN BM Cầu&CTN
7 ĐA Thiết kế và XD hầm giao thông - Nguyễn Ngọc Tuấn - Ngày 12/9/2016 ‐ Tiết 4 ‐ Phòng 404.H1
8 Đồ án cầu 1 - Nguyễn Hướng Dương - Ngày 14/9/2016 ‐ Tiết 4 ‐ Phòng 24.H2

​Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)