Thông báo kết quả phân nhóm học tiếng Anh tăng cường 63CDE

07/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo kết quả phân nhóm học Tiếng Anh tăng cường lớp 63CDE học kì 1 năm học 2018 - 2019

Sinh viên được phân vào nhóm 63CDE1 sẽ học buổi sáng và theo lịch thời khóa biểu phòng đào tạo nhóm 63CDE (được ghi trên tiêu đề TKB là 63CDE2). Link TKB63CDE1

 

Sinh viên được phân vào nhóm 63CDE2 sẽ học buổi chiều và theo lịch thời khóa biểu phòng đào tạo nhóm 63CDE1 (được ghi trên tiêu đề TKB là 63CDE1). Link TKB63CDE2

Thời gian bắt đầu học : Thứ 2 ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

DANH SÁCH NHÓM 63CDE1 HỌC SÁNG

TT Ma sv Ho va ten Nhom Grammar 60 Writing/10 Listening/29 Total Trinh do
1 1510663 Nguyen Nhat Dang 63CDE1 43 4 15 62 Ele
2 47663 Phuong Tien Dong 63CDE1 45 6 15 66 Pre
3 1511763 Nguyen Tien Dat 63CDE1 42 8 14 64 Ele
4 1513663 Vu Minh Duc 63CDE1 48 5 22 75 Pre
5 1504663 Vu The Anh 63CDE1 46 9 16 71 Pre
6 13063 Dinh Ba Bang 63CDE1 32 4 17 53 Ele
7 28363 Hoang Viet Dung 63CDE1 30 4 16 50 Ele
8 1510063 Nguyen Hai Duy 63CDE1 46 8 14 68 Pre
9 59563 Dao Thien Hai 63CDE1 46 8 11 65 Pre
10 81663 Luu Viet Hoang 63CDE1 40 8 19 67 Pre
11 82663 Nguyen Minh Hoang 63CDE1 38 4 22 64 Ele
12 126963 Nguyen Cong Long 63CDE1 34 4 16 54 Ele
13 1605963 Nguyen Hoang Long 63CDE1 44 9 24 77 Pre
14 1536663 Hoang Quoc Quan 63CDE1 48 9 18 75 Pre
15 170163 Nguyen Hong Quang 63CDE1 36 6 16 58 Ele
16 1539263 Nguyen Hong Son 63CDE1 34 5 15 54 Ele
17 1540163 Nguyen Huu Tai 63CDE1 37 7 11 55 Ele
18 193463 Tran Ngoc Thanh 63CDE1 29 5 17 51 Ele
19 1540963 Nguyen Van Thang 63CDE1 47 4 9 60 Ele
20 1543363 Nguyen Thai Thinh 63CDE1 55 9 22 86 Inter
21 1544063 Phan Manh Thu 63CDE1 42 7 17 66 Pre
22 1545763 Nguyen Huy Trung 63CDE1 39 4 10 53 Ele
23 237963 Nguyen Thanh Vuong 63CDE1 35 5 12 52 Ele

 

DANH SÁCH NHÓM 63CDE2 HỌC CHIỀU

TT Ma sv Ho va ten Nhom Grammar 60 Writing/10 Listening/29 Total Trinh do
1 40163 Ha Quang Dat 63CDE2 23 3 12 38 Starter
2 3663 La Tuan Anh 63CDE2       0 Starter
3 14563 Luu Thanh Binh 63CDE2 35 3 11 49 Ele
4 13263 Bui Quoc Bao 63CDE2 18 2 11 31 Starter
5 22863 Ninh Duc Cong 63CDE2 25 5 13 43 Ele
6 32363 Nguyen Binh Duong 63CDE2 21 3 9 33 Starter
7 32463 Nguyen Duc Duong 63CDE2 20 3 10 33 Starter
8 1603463 Vu Thi Thuy Duong 63CDE2 30 2 12 44 Ele
9 29963 Nguyen Tien Dung 63CDE2 25 5 13 43 Ele
10 35263 Dang Ngoc Duy 63CDE2 15 1 15 31 Starter
11 59963 Hoang Hai 63CDE2 32 5 12 49 Ele
12 60563 Ngo Xuan Hai 63CDE2 25 3 7 35 Starter
13 87963 Le Ke Hung 63CDE2 29 3 17 49 Ele
14 81363 Le Viet Hoang 63CDE2 15 7 12 34 Starter
15 101263 Pham Xuan Huy 63CDE2 30 3 13 46 Ele
16 104363 Le Duc Huynh 63CDE2 27 4 16 47 Ele
17 111863 Nguyen Nhu Khoi 63CDE2 31 5 11 47 Ele
18 127163 Nguyen Dao Long 63CDE2 26 1 10 37 Starter
19 136863 Le Huu Manh 63CDE2 28 6 14 48 Ele
20 139563 Giap Nhat Minh 63CDE2   1 11 12 Starter
21 139763 Khuc Quang Minh 63CDE2 15 1 16 32 Starter
22 180563 Bui Duc Tai 63CDE2 31 1 17 49 Ele
23 183763 Hoang Van Thai 63CDE2 22 1 15 38 Starter
24 197563 Nguyen Dinh Thin 63CDE2 22 2 12 36 Starter
25 229963 Nguyen Thanh Tung 63CDE2 29 7 13 49 Ele
26 230863 Phan Thanh Tung 63CDE2 19 1 10 30 Starter
27 205363 Pham Hong Tien 63CDE2 16 3 14 33 Starter
28 212363 Lo Van Trieu 63CDE2 19 1 7 27 Starter
29 214163 Dang Quoc Trung 63CDE2 24 4 17 45 Ele
30 21163 Le Trong Chuong 63CDE2       0 Starter
31 25863 Dao Dinh Dien 63CDE2       0 Starter
32 242963 Le Van Phi 63CDE2       0 Starter
33 220763 Nguyen Minh Tu 63CDE2       0 Starter
34 226663 Thieu Anh Tuan 63CDE2       0 Starter

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)