THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN NHÓM HỌC 64CDE

03/09/2019

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÂN NHÓM HỌC LỚP 64CDE

Lưu ý : Với những sinh viên được phân vào nhóm 64CDE sẽ đi học theo thời khóa biểu của nhà trường lớp 64CDE.
Với những sinh viên được phân vào nhóm 64CDE1 sẽ đi học theo thời khóa biểu của nhà trường lớp 64CDE1.

 
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)