Thông báo kế hoạch thi đánh giá trình độ TOEIC Tháng 10 * 2017

10/10/2017

Khoa Cầu Đường thông báo kế hoạch thi TOEIC Tháng 10*2017

Đề nghị những sinh viên K58+59 chưa đạt chuẩn TOEIC, trong thời gian từ Tháng 10*2016 đến nay chưa tham dự một kì thi nào đăng ký tham dự kì thi trên.

Tất cả sinh viên trong diện trên lưu ý thực hiện.

 

Danh sách đã được chuyển về cho lớp. Thắc mắc gửi về văn phòng Khoa trong giờ hành chính gặp cô Lê Vân.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)