Thông báo kế hoạch đăng ký ngành Thực tập công nhân K61

02/05/2019

BCN Khoa Cầu Đường thông báo đến toàn thể sinh viên đăng ký Thực tập công nhân - Học kì 2 năm học 2018 - 2019 :

  • Sinh viên đăng ký nguyện vọng ngành đi thực tập đến lớp trưởng. Lưu ý : Ngành đăng ký Thực tập CN cũng là chuyên ngành học của sinh viên sau này.

  • Danh sách được gửi về lớp. Lớp trưởng lên Khoa nhận và triển khai đến các bạn trong lớp bắt đầu từ Thứ 6 ngày 03*5*2019. Những sinh viên khóa cũ đề nghị lên văn phòng khoa đăng ký trực tiếp.

  • Thời hạn nộp kết quả đăng ký ngành chậm nhất là Thứ 6 ngày 24 tháng 5 năm 2019. Sau thời hạn trên sinh viên không được phép thay đổi ngành học. Trong trường hợp muốn thay đổi ngành học, sinh viên làm đơn nộp lên văn phòng Khoa sau khi đi Thực tập công nhân về và phải diễn ra trước khi vào kì học chuyên ngành lựa chọn.

  • Kết quả đăng ký ngành Thực tập công nhân sẽ được thông báo trên trang chủ của Khoa vào Thứ 6 ngày 31*5*2019.

  • Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

    Tất cả thắc mắc đề nghị liên hệ đến cô Hiền trong giờ hành chính tại văn phòng Khoa.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)