Thông báo họp lớp CDC Khóa 59

06/08/2018

Khoa Cầu Đường thông báo họp lớp Cầu Đường Tài năng K59CDC 

 

Thời gian : 8H30 - Thứ 3 ngày 07 tháng 8 năm 2018

Địa điểm : Tầng 1 - Hội trường G3

Nội dung : Phổ biến về kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp dành riêng cho lớp CDC

Thành phần : Toàn bộ sinh viên K59CDC ngành Cầu + Đường + Trắc địa

 

Yêu cầu không vắng mặt.

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)