Thông báo Hội đồng tốt nghiệp chuyên ngành Đường ô tô - Đường đô thị K58 đợt 3

16/05/2018

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách Hội đồng Tốt nghiệp chuyên ngành Đường ô tô - Đường đô thị K58 đợt 3.

 

Thời gian + Địa điểm : Theo danh sách.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – HỘI ĐỒNG 1

Chuyên ngành: Đường ô tô và Đường đô thị - Hệ Chính quy K58- Đợt 3

           

PGS.TS Vũ Hoài Nam

Chủ tịch

TS. Vũ Ngọc Trụ

Thư ký

PGS.TS. Nguyễn Việt Phương

Ủy viên

GS.TS. Nguyễn Xuân Trục

Ủy viên

PGS.TS Hồ Anh Cương

Ủy viên

 

            Ngày bảo vệ : 23/05/2018;  Địa điểm : 501H1; Thời gian bắt đầu : 7h30’

 

TT

MÃ SV

HỌ TÊN

LỚP

GV HƯỚNG DẪN

1

234158

Nguyễn Năng

Hùng

58KSGT

PGS.TS Vũ Hoài Nam

2

99458

Nguyễn Văn

Dũng

58KSGT

PGS.TS Hoàng Tùng

3

512558

Đặng Văn

Thường

58KSGT

TS. Vũ Ngọc Trụ

4

3018658

Vũ Đức

Hiển

58KSGT

PGS.TS Vũ Hoài Nam

5

211458

Nguyễn Văn

Trung

58KSGT

TS. Vũ Ngọc Trụ

6

3577458

Đỗ Thị Phương

Tuyền

58KSGT

PGS.TS Hoàng Tùng

7

637958

Dương Văn

Kiên

58KSGT

PGS.TS Vũ Hoài Nam

8

3375858

Nguyễn Đình

Mạnh

58KSGT

PGS.TS Hoàng Tùng

9

588358

Hoàng Xuân

Luyện

58KSGT

TS. Vũ Ngọc Trụ

10

369758

Trần Thế

Thành

58KSGT

PGS.TS Vũ Hoài Nam

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – HỘI ĐỒNG 2

Chuyên ngành: Đường ô tô và Đường đô thị - Hệ Chính quy K58- Đợt 3

 

PGS.TS Hoàng Tùng

Chủ tịch

PGS.TS Bùi Phú Doanh

Thư ký

ThS. Đinh Xuân Hoàn

Ủy viên

 

            Ngày bảo vệ : 23/05/2018;  Địa điểm : 502H1; Thời gian bắt đầu : 7h30’

 

TT

MÃ SV

HỌ TÊN

LỚP

GV HƯỚNG DẪN

1

683857

Tô Minh

Hiếu

57CD2

PGS.TS Bùi Phú Doanh

2

382258

Bùi Đình

Duy

58CD1

TS. Cao Phú Cường

3

525558

Chu Duy

Hùng

58CD3

PGS.TS. Đinh Văn Hiệp

4

177458

Nguyễn Văn

Dũng

58CD5

TS. Đỗ Duy Đỉnh

5

352258

Phạm Vũ

Hanh

58CD4

ThS. Đinh Xuân Hoàn

6

95558

Vũ Hoàng

Gia

58CD3

PGS.TS Bùi Phú Doanh

7

256558

Phạm Văn

Huy

58CD5

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

8

242858

Phạm Ngọc

Sơn

58CD2

PGS.TS. Nguyễn Việt Phương

9

171957

Nguyễn Văn

Việt

57CD5

TS. Cao Phú Cường

10

552257

Vũ Đức

Thanh

57CD4

ThS. Thái Hồng Nam

11

632555

Vũ Văn

Đại

55CD6

TS. Ngô Việt Đức

12

301458

Nguyễn Lập

Quyền

58CD2

PGS.TS. Nguyễn Việt Phương

13

436458

Phạm Văn

Thắng

58CD2

ThS. Đinh Xuân Hoàn

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – HỘI ĐỒNG 3

Chuyên ngành: Đường ô tô và Đường đô thị - Hệ Chính quy K58- Đợt 3

           

PGS.TS. Đinh Văn Hiệp

Chủ tịch

TS. Ngô Việt Đức

Thư ký

ThS. Thái Hồng Nam

Ủy viên

 

            Ngày bảo vệ : 23/05/2018;  Địa điểm : 503H1; Thời gian bắt đầu : 7h30’

 

TT

MÃ SV

HỌ TÊN

LỚP

GV HƯỚNG DẪN

1

131358

Mai Đức

Anh

58CD4

PGS.TS Bùi Phú Doanh

2

243558

Phạm Tuấn

Minh

58CD1

TS. Cao Phú Cường

3

654558

Phạm Thế

Tưởng

58CD3

PGS.TS. Đinh Văn Hiệp

4

174758

Nguyễn Đức

Thắng

58CD5

TS. Đỗ Duy Đỉnh

5

536157

Triệu Việt

Hùng

57CD1

TS. Ngô Việt Đức

6

74258

Trịnh Đình

Vinh

58CD4

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

7

302457

Ngô Trung

Đức

57CD4

PGS.TS Bùi Phú Doanh

8

264058

Phạm Đăng

Đôn

58CD2

PGS.TS. Nguyễn Việt Phương

9

133658

Đặng Tất

Toàn

58CD5

ThS. Thái Hồng Nam

10

545057

Bùi Anh

57CD2

TS. Cao Phú Cường

11

1262655

Lê Danh

Thành

55CD1

TS. Ngô Việt Đức

12

404258

Nguyễn Tiến

Thắng

58CD2

PGS.TS. Nguyễn Việt Phương

13

143658

Ngô Xuân

Hinh

58CD3

PGS.TS Bùi Phú Doanh

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – HỘI ĐỒNG 4

Chuyên ngành: Đường ô tô và Đường đô thị - Hệ Chính quy K58- Đợt 3

           

TS. Đỗ Duy Đỉnh

Chủ tịch

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

Thư ký

TS.Cao Phú Cường

Ủy viên

 

            Ngày bảo vệ : 23/05/2018;  Địa điểm :  504H1; Thời gian bắt đầu : 7h30’

 

TT

MÃ SV

HỌ TÊN

LỚP

GV HƯỚNG DẪN

1

358958

Phạm Đức

Thịnh

58CD2

PGS.TS. Đinh Văn Hiệp

2

706856

Vũ Quang

Chinh

56CD4

ThS. Thái Hồng Nam

3

561058

Nguyễn Thái

Hoàng

58CDE

TS. Đỗ Duy Đỉnh

4

339457

Phan Văn

Hùng

57CD5

TS. Ngô Việt Đức

5

197158

Nguyễn Hữu

San

58CDE

PGS.TS. Đinh Văn Hiệp

6

586858

Triệu Văn

Hưng

58CDE

PGS.TS. Đinh Văn Hiệp

7

40958

Lục Anh

Tuấn

58CDE

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

8

3432758

Nguyễn Hồng

Đào

58CDE

TS. Đỗ Duy Đỉnh

9

221258

Nguyễn Quốc

Hưng

58CDE

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – HỘI ĐỒNG 5

Chuyên ngành: Đường ô tô và Đường đô thị - Hệ Chính quy KV- Đợt 3

           

TS. Đỗ Duy Đỉnh

Chủ tịch

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

Thư ký

TS.Cao Phú Cường

Ủy viên

 

            Ngày bảo vệ : 23/05/2018;  Địa điểm : 504H1; Thời gian bắt đầu : 7h30’

 

TT

MÃ SV

HỌ TÊN

LỚP

GV HƯỚNG DẪN

1

034525

Lường Trung

Tuyến

KV25

ThS. Thái Hồng Nam

2

032126

Giàng A

KV26

ThS. Thái Hồng Nam

3

032026

Lầu A

Cháy

KV26

ThS. Thái Hồng Nam

 

Ghi chú : STT là thứ tự bảo vệ.

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)