Thông báo Hội đồng tốt nghiệp chuyên ngành Cầu - CTN K58 đợt 3

16/05/2018

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách Hội đồng Tốt nghiệp chuyên ngành Cầu - Công trình ngầm K58 đợt 3.

 

Thời gian : Bắt đầu từ 7H30 - Thứ 5 ngày 17 tháng 5 năm 2018.

Địa điểm : Theo danh sách.

 

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP - NGÀNH CẦU, CÔNG TRÌNH NGẦM
K58 ĐỢT 3 - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 -2018
NGÀY BẢO VỆ: 17/05/2018
PHÒNG BẢO VỆ: 511H1, HỘI ĐỒNG 1
           
TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1 217058 Tôn Xuân Hiệp 58CD1 ThS. Phạm Văn Thái
2 509758 Ngô Minh Tuấn 58CD1 ThS. Phạm Văn Thái
3 611658 Nguyễn Văn  Hoàn 58CD2 TS. Khúc Đăng Tùng
4 348858 Phạm Đức Cảnh 58CD3 TS. Khúc Đăng Tùng
5 27058 Lê Minh  Đức 58CD3 ThS. Phạm Văn Thái
6 318258 Hoàng Văn Hiếu 58CD3 TS. Khúc Đăng Tùng
7 374958 Nguyễn Quang Phương 58CD3 ThS. Phạm Văn Thái
8 539958 Đặng Văn  Anh 58CD4 TS. Khúc Đăng Tùng
9 578458 Trần Văn Dũng 58CD4 ThS. Phạm Văn Thái
10 399058 Ngô Thanh Long 58CD4 ThS. Phạm Văn Thái
11 58358 Nguyễn Xuân Trường 58CD4 TS. Khúc Đăng Tùng
12 403758 Nguyễn Tiến Đạt 58CD5 ThS. Phạm Văn Thái
13 322358 Đặng Văn Tình 58CD5 TS. Khúc Đăng Tùng
14 353358 Nguyễn Văn  Trọng 58CD5 ThS. Phạm Văn Thái
15 411658 Phạm Thành Đạt 58CD5 ThS. Phạm Văn Thái
16 477158 Trịnh Văn Đạt 58CD3 ThS. Phạm Văn Thái
17 02102211 Phạm Đức Trường LT11CD TS. Khúc Đăng Tùng

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ TỐT NGHIỆP - NGÀNH CẦU, CÔNG TRÌNH NGẦM
K58 ĐỢT 3 - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017 -2018
NGÀY BẢO VỆ: 17/05/2018
PHÒNG BẢO VỆ: 512H1, HỘI ĐỒNG 2
           
TT MÃ SV HỌ TÊN   LỚP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
1 838156 Nguyễn Sỹ Cường 56CD1 ThS. Nguyễn Hướng Dương
2 365957 Phan Duy  Hải 57CD2 ThS. Nguyễn Hướng Dương
3 495958 Phạm Đức Ngọc 58CD1 ThS. Nguyễn Hướng Dương
4 614258 Đỗ Văn Thứ 58CD1 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
5 532358 Đặng Tuấn Anh 58CD2 ThS. Nguyễn Hướng Dương
6 270558 Vũ Đình  Đức 58CD2 ThS. Nguyễn Hướng Dương
7 251358 Vũ Hải  Thoại 58CD2 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
8 514458 Hồ Ngọc Thùy 58CD2 ThS. Nguyễn Hướng Dương
9 125958 Mai Trọng Hoàng 58CD3 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
10 480158 Nguyễn Như Trọng 58CD3 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
11 348758 Phạm Văn Hưng 58CD4 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
12 311658 Nguyễn Xuân Đạo 58CD5 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
13 183558 Bùi Đức Dương 58CD5 ThS. Nguyễn Hướng Dương
14 509858 Vũ Hồng Phát 58CD5 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
15 337658 Tống Xuân Trung 58CD5 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
16 516358 Nguyễn Hải Đính 58CDE ThS. Nguyễn Hướng Dương
17 493558 Phạm Khánh  Thành 58CD1 ThS. Nguyễn Hướng Dương
18 111558 Nguyễn Văn  Thưởng 58CD1 ThS. Nguyễn Hướng Dương
19 92358 Nguyễn Công Tuấn 58CD3 TS. Nguyễn Ngọc Tuyển
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)