Thông báo Hội đồng bảo vệ NCKH Sinh viên Tháng 5 * 2018

18/05/2018

Khoa Cầu Đường thông báo Danh sách Hội đồng nghiệm thu NCKH Sinh viên Tháng 5 * 2018.

Phòng bảo vệ xem tại đây .

Chi tiết sinh viên xem theo danh sách.

HỘI ĐỒNG 1 

 1. Chủ tịch hội đồng : TS. Khúc Đăng Tùng
 1. Thư ký hội đồng : TS. Vũ Thái Sơn
 2. Ủy viên hội đồng : TS. Cù Việt Hưng
 3. Ủy viên hội đồng : TS. Nguyễn Quốc Bảo
 4. Ủy viên hội đồng : TS. Trần Việt Hùng
 5. Ủy viên hội đồng : TS. Lê Bá Danh

  

TT

Mã số

Tên đề tài

Sinh viên thực hiện

Hướng dẫn

Phản biện

   1.                 

CĐ-2018-02

ok

Các loại kết cấu cho người đi bộ

Nguyễn Kim Ngân

Nguyễn Việt Anh

Lưu Quang Huy

Tăng Bá Huy

Lê Văn Duẩn

TS. Cù Việt Hưng

TS. Trần Việt Hùng

   2.                 

CĐ-2018-03

Nghiên cứu kết cấu bản liên tục nhiệt sử dụng vật liệu bê tông chất lượng siêu cao

Trịnh Hoài Đức

TS. Trần Việt Hùng

TS. Cù Việt Hưng

   3.                 

CĐ-2018-05

Nghiên cứu và chế tạo thiết bị đo lực căng dây cáp

Bùi Văn Vương

Lê Hoàng Khang

Nguyễn Công Thành

TS. Trần Việt Hùng

TS. Khúc Đăng Tùng

   4.                 

CĐ-2018-08

ok

Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến công trình cầu tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Công

TS. Nguyễn Quốc Bảo

TS. Vũ Thái Sơn

 

HỘI ĐỒNG 2

 1. PGS.TS. Đinh Văn Hiệp ( chủ tịch)
 2. TS. Ngô Việt Đức ( Thư ký)
 3. TS. Nguyễn Đức Nghiêm
 4. TS. Cao Phú Cường
 5. Ths. Đinh Xuân Hoàn
 6. Ths. Thái Hồng Nam

  

TT

Mã số

Tên đề tài

Sinh viên

thực hiện

Lớp

Giáo viên

hướng dẫn

Phản biện

   1.                 

CĐ-2018-09

ok

Nghiên cứu một số hành vi của người lái tại các nút giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông tại Hà Nội

Nguyễn Thị Đào

Dương Thế Cường

Vũ Ngọc Hiệu

Lương Thế Hiển

Vũ TRọng Duy

61CDE

61CDE

61CDE

61CDE

61CDE

PGS. TS. Vũ Hoài Nam

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

   2.                 

CĐ-2018-11

ok

Nghiên cứu các thông số vi mô, vĩ mô của dòng giao thông hỗn hợp tại một số tuyến phố của thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Đăng Việt Anh

Hồ Vĩnh Công

Đinh Văn Dũng

60CD2

60CD2

59CD3

ThS. Thái Hồng Nam

TS. Nguyễn Đức Nghiêm

   3.                 

CĐ-2018-40

Sử dụng tro bay, cát mặn của khu vực miền trung khảo sát đặc trưng cường độ của hỗn hợp bê tông đầm lăn trong xây dựng mặt và móng đường ô tô.

Trần Đức Anh

Hồ Vĩnh Hoàng

Hoàng Xuân Luyện    

Đặng Đức Tú

Nguyễn Trọng Vũ                                                    

59CD4

59CD3

58KSGT

59CDE

60CD5

PGS. TS. Bùi Phú Doanh

TS. Cao Phú Cường

 

HỘI ĐỒNG 3

 1. Chủ tịch hội đồng : PGS.TS Nguyễn Bảo Việt
 1. Thư ký hội đồng :  Ths. Đỗ Thị Thu Hiền
 2. Ủy viên hội đồng : TS. Phan Huy Đông
 3. Ủy viên hội đồng : Ths. Vũ Công Viên
 4. Ủy viên hội đồng : ThS. Nguyễn Viết Minh

 

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – HĐ3 - TIỂU BAN CƠ HỌC ĐẤT

TT

Mã số

Tên đề tài

Giáo viên phản biện

Giáo viên

hướng dẫn

       1.                 

CĐ-2018-28

Nghiên cứu chọn lựa mô hình nền để phân tích chuyển vị ngang của tường vây trong các hố đào sâu

ThS. Nguyễn Viết Minh

ThS. Nguyễn Văn Hiến

       2.                 

CĐ-2018-30

Nghiên cứu hiệu ứng nhóm cọc trong tính toán thiết kế móng cọc bằng phương pháp thí nghiệm mô hình nhỏ trong phòng thí nghiệm.

Ths. Vũ Công Viên

TS. Phạm Việt Anh

       3.                 

CĐ-2018-32

Nghiên cứu độ ổn định của đập đất dưới sự biến đổi của lượng mưa

TS. Phan Huy Đông

ThS. Nguyễn Tuân

       4.                 

CĐ-2018-34

Sử dụng đường cong t-z và kết quả khảo sát địa chất để dự báo mối quan hệ tải trọng - độ lún từ đó xác định sức chịu tải của cọc

Ths. Đỗ Thị Thu Hiền

TS. Vũ Minh Tân

 

HỘI ĐỒNG 4

 1. Chủ tịch hội đồng : TS. Lê Thiết Trung
 1. Thư ký hội đồng : Ths. Lê Thị Ngọc Hà
 2. Ủy viên hội đồng : Ths. Phan Hồng Quân
 3. Ủy viên hội đồng : Ths. Nguyễn Tuân
 4. Ủy viên hội đồng : TS. Phạm Việt Anh

 

KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – HĐ4 - TIỂU BAN CƠ HỌC ĐẤT

TT

Mã số

Tên đề tài

Giáo viên phản biện

Giáo viên

hướng dẫn

       1.                 

CĐ-2018-29

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng ma sát âm trong tính toán thiết kế móng cọc bằng phương pháp thí nghiệm mô hình nhỏ.

Ths. Phan Hồng Quân

TS. Phạm Việt Anh

       2.                 

CĐ-2018-33

Nghiên cứu áp dụng bàn nén hiện trường theo tiêu chuẩn NF P 94-117-1 ( Pháp)

TS. Phạm Việt Anh

ThS. Vũ Công Viên

       3.                 

CĐ-2018-35

Nghiên cứu độ lún từ biến của nền đất

Ths. Nguyễn Tuân

TS. Lê Hồng Hạnh

       4.                 

CĐ-2018-37

Nghiên cứu áp lực đất tác dụng lên tường chắn trong trường hợp có tải trọng động đất

Ths. Lê Thị Ngọc Hà

TS. Phạm Việt Anh

 

HỘI ĐỒNG 5 + 6 :

HĐ5 (Gồm các đề tài 17, 21, 22, 26, 27):

PGS. TS. Vũ Thặng (Chủ tịch)

ThS. Bùi Ngọc Sơn (Thư ký)

Ths. Vũ Đình Chiều

Ths. Vũ Thái Hà

ThS. Đặng Diệu Huệ

 

 HĐ6 (Gồm các đề tài 12, 13, 14, 20):

 1. Lương Ngọc Dũng (Chủ tịch)

      Ths. Bùi Duy Quỳnh

      Ths. Hà Thị Hằng

 1. Hà Trung Khiên (Thư ký)
 2. Trần Đình Trọng

 

 

 

TT

Mã số

Tên đề tài

Sinh viên

thực hiện

Lớp

Giáo viên

hướng dẫn

Giáo viên chấm

   1.                 

CĐ-2018-12

 

Ứng dụng GIS trong đánh giá biến động hồ ở HÀ Nội

Trần Thị Hoa

La Tuyết Trinh

Trịnh Quốc Cường

Trần Mạnh đạt

Hán Mạnh Cường

59TRD

59TRD

59TRD

59TRD

59TRD

PGS.TS Vũ Thặng

Bùi Duy Quỳnh

   2.                 

CĐ-2018-13

Khảo sát tỷ lệ bản đồ nền của cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính

Đoàn Thị Anh

59TRD

PGS.TS Vũ Thặng

Trần Đình Trọng

   3.                 

CĐ-2018-14

Nghiên cứu đo nghiêng nhà cao tầng bằng toàn đạc điện tử không gương

Trần Mậu Hồng

Nguyễn Duy Thống

59TRD

59TRD

PGS.TS Vũ Thặng

Lương Ngọc Dũng

   4.                 

CĐ-2018-17

 

Ứng dụng thiết bị vôi côn nghệ mới trong quan trắc nghiêng công trình

Đàm Văn cường

Hoàng Dung My

Lê Văn Thao

NGọ Thị Nguyệt

60TRD

60TRD

60TRD

60TRD

ThS. Bùi Duy Quỳnh

Lương Ngọc Dũng

   5.                 

CĐ-2018-20

Nghiên cứu lập trình chương trình bình sai lưới độ cao

Cấn Thị Mai

59TRD

TS. Trần Đình Trọng

Vũ Thái Hà

   6.                 

CĐ-2018-21

Khảo sát độ chính xác của định vị của công nghệ GPS RTK

Nguyễn Văn Tuấn

Phạm Thị Nga

Đỗ Đức Minh

Lê Quý Đôn

59TRD

59TRD

59TRD

59TRD

TS. Trần Đình Trọng

Vũ Đình Chiều

   7.                 

CĐ-2018-22

So sánh đánh giá các phương pháp quan trắc chuyển dịch ngang của công trình

Dương Công Hiểu

Dương Thị Hoa

Nguyễn Hoàng Thái Hà

Nguyễn Minh Hiếu

59TRD

59TRD

59TRD

59TRD

TS. Lương Ngọc Dũng

Bùi Duy Quỳnh

   8.                 

CĐ-2018-26

Tìm hiểu các loại ảnh viễn thám độ phân giải cao trong theo dõi thay đổi kích thước hình học mặt đường bộ

Nguyễn Thanh Hà

Phí Văn Đạt

Đăng Trung Hiếu

Nguyễn Thu Hương

Nguyễn Minh Hiếu

60TRD

60CD2

60CD2

60TRD

59TRD

ThS . Hà Thị Hằng

Đặng Diệu Huệ

   9.                 

CĐ-2018-27

Giám sát chất lượng mặt đường bộ không người lái , thí điểm 1 số đoạn đường quốc lộ 6

Nguyễn Hưu Trực

Dương Thị Hoa

Vũ Thị Thu Huyền

59TRD

59TRD

59TRD

ThS . Hà Thị Hằng

Trần Đình Trọng

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)