THÔNG BÁO GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K59 ĐỢT 4 - 20182

18/04/2019

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên được giao ĐA Tốt nghiệp K59 đợt 4 - Kì 2 Năm học 2018 - 2019

Kế hoạch cụ thể như sau :

Thời gian thực hiện : 15 tuần

- Năm học 2018 - 2019 : 10 tuần từ tuần 38 đến tuần 47: 22/4/2019 - 29/6/2019.

- Nghỉ hè từ tuần 48 đến hết tuần 52 : 1/7/2019 - 4/8/2019.

- Năm học 2019 - 2010 : 5 tuần từ tuần 1 đến tuần 5 : 5/8/2019 - 8/9/2019.

- Chấm sơ khảo : Tuần 6 : 9/9/2019 - 14/9/2019 ; Bảo vệ đồ án : Tuần 7 : 16/9/2019 - 21/9/2019.

Riêng sinh viên K56 thuộc diện giao ĐA có điều kiện, đến thời điểm xét xử lý kết quả học tập năm học 2018 - 2019, nếu không hoàn thành các học phần theo khung chương trình đào tạo sẽ phải dừng đồ án tốt nghiệp và xử lý theo quy chế.

SINH VIÊN THEO DÕI TRÊN TRANG TIN CỦA BỘ MÔN ĐỂ NHẬN THÔNG TIN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.

 

DANH SÁCH GIAO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K59 ĐỢT 4 NĂM HỌC 2018 - 2019

TT Mã sinh viên Ngành Họ Tên Lớp Diện giao ĐATN
1 608456 Cầu Trần Văn  56CD1  
2 406456 Cầu Mạc Chí Công 56CD3 ĐATN có điều kiện
3 883856 Cầu Lê Công  Thắng 56CD3 ĐATN có điều kiện
4 979956 Cầu Nguyễn Đình Ngọc 56CD6 ĐATN có điều kiện
5 674257 Cầu Đỗ Tiến  Thắng 57CD5  
6 54957 Cầu Phạm Duy Phương 57CD6  
7 469259 Cầu Đỗ Minh Cường 59CD5  
8 559359 Cầu Phan Văn  Hòa 59CD5  
9 404759 Cầu Đào Công Chiến 59CDE  
10 422556 Đường Phạm Văn Chức 56CD1  
11 47856 Đường Nguyễn Mạnh Tiến 56CD1 ĐATN có điều kiện
12 1019056 Đường Lê Đăng Minh 56CD4  
13 384058 Đường Nguyễn Văn  Thành 58CD2  
14 48958 Đường Nguyễn Quốc Huy 58CD3  
15 711459 Đường Cam Văn Thái 59CD1  
16 364559 Đường Phạm Đình Dương 59CD2  
17 207959 Đường Trần Đức Thọ 59CD2  
18 251659 Đường Nguyễn Việt Anh 59CD3  
19 244359 Đường Bùi Văn Ánh 59CD3  
20 315759 Đường Nguyễn Thành Trung 59CD3  
21 251759 Đường Phạm Huy Dương 59CD4  
22 94559 Đường Lê Ngọc Luân 59CD4  
23 416359 Đường Trần Hữu Quang 59CD4  
24 378559 Đường Nguyễn Văn  Quyết 59CD4  
25 312459 Đường Nguyễn Hồng  Sơn 59CD4  
26 184559 Đường Dương Tiến Vinh 59CD4  
27 02602309 Đường Nguyễn Đức  Duy LT09CD  
28 11359 Trắc địa Trần Mạnh  Đạt 59TRD  
29 3042959 Trắc địa Lê Quý Đôn 59TRD  
30 3053659 Trắc địa Nguyễn Hoàng Thái 59TRD  
31 3609759 Trắc địa Phạm Cao  Minh 59TRD  
32 3606259 Trắc địa Đỗ Thị Thắm 59TRD  
33 489459 Trắc địa Lục Đình Tuấn 59TRD  
34 030826 Đường Liều A Phông  KV26  
35 033326 Đường Giàng A Chùa KV26 ĐATN có điều kiện
36 031627 Đường Bùi Đức An KV27 ĐATN có điều kiện
37 034423 Đường Sa Văn Cam KV23  
38 030927 Đường Sùng Páo KV27  
39 877454 Cầu Nguyễn Tuấn  Anh 54CD6-CH  
             

 

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP :

 

TT Mã sinh viên Ngành Họ Tên Lớp GVHDTN
1 608456 Cầu Trần Văn  56CD1 Trần Việt Hùng
2 406456 Cầu Mạc Chí Công 56CD3 Vũ Thái Sơn
3 883856 Cầu Lê Công  Thắng 56CD3 Trần Việt Hùng
4 979956 Cầu Nguyễn Đình Ngọc 56CD6 Vũ Thái Sơn
5 674257 Cầu Đỗ Tiến  Thắng 57CD5 Trần Việt Hùng
6 54957 Cầu Phạm Duy Phương 57CD6 Vũ Thái Sơn
7 469259 Cầu Đỗ Minh Cường 59CD5 Trần Việt Hùng
8 559359 Cầu Phan Văn  Hòa 59CD5 Vũ Thái Sơn
9 404759 Cầu Đào Công Chiến 59CDE Trần Việt Hùng
10 422556 Đường Phạm Văn Chức 56CD1 Nguyễn Đức Nghiêm
11 47856 Đường Nguyễn Mạnh Tiến 56CD1 Ngô Việt Đức
12 1019056 Đường Lê Đăng Minh 56CD4 Cao Phú Cường
13 384058 Đường Nguyễn Văn  Thành 58CD2 Cao Phú Cường
14 48958 Đường Nguyễn Quốc Huy 58CD3 Nguyễn Việt Phương
15 711459 Đường Cam Văn Thái 59CD1 Nguyễn Đức Nghiêm
16 364559 Đường Phạm Đình Dương 59CD2 Ngô Việt Đức
17 207959 Đường Trần Đức Thọ 59CD2 Nguyễn Đức Nghiêm
18 251659 Đường Nguyễn Việt Anh 59CD3 Nguyễn Việt Phương
19 244359 Đường Bùi Văn Ánh 59CD3 Nguyễn Việt Phương
20 315759 Đường Nguyễn Thành Trung 59CD3 Ngô Việt Đức
21 251759 Đường Phạm Huy Dương 59CD4 Ngô Việt Đức
22 94559 Đường Lê Ngọc Luân 59CD4 Cao Phú Cường
23 416359 Đường Trần Hữu Quang 59CD4 Cao Phú Cường
24 378559 Đường Nguyễn Văn  Quyết 59CD4 Cao Phú Cường
25 312459 Đường Nguyễn Hồng  Sơn 59CD4 Ngô Việt Đức
26 184559 Đường Dương Tiến Vinh 59CD4 Cao Phú Cường
27 02602309 Đường Nguyễn Đức  Duy LT09CD Ngô Việt Đức
34 030826 Đường Liều A Phông  KV26 Vũ Hoài Nam
35 033326 Đường Giàng A Chùa KV26 Vũ Hoài Nam
36 031627 Đường Bùi Đức An KV27 Vũ Hoài Nam
37 034423 Đường Sa Văn Cam KV23 Vũ Hoài Nam
38 030927 Đường Sùng Páo KV27 Vũ Hoài Nam
39 877454 Cầu Nguyễn Tuấn  Anh 54CD6-CH Vũ Thái Sơn
             

Lưu ý :

Sinh viên bên ngành Cầu vào trang web của Bộ môn để xem địa chỉ email của các giảng viên. http://bomoncau.nuce.edu.vn/

 

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)