Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Tiếng anh cơ bản 1 của K62 học kì 1 năm học 2017-2018

18/12/2017

Để đảm bảo kế hoạch thi học kì 1 năm học 2017 - 2018, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 1 của một số lớp.

Lịch thi + Danh sách những sinh viên có thay đổi lịch thi (Theo danh sách xuất ra từ máy chủ của Khoa) xem tại đây .

 

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)