Thông báo danh sách sinh viên tham dự học chuyên đề Tuần 7+8

20/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên đã đăng ký theo học chuyên đề Tuần 7 + 8 năm học 2018 - 2019.

Do lịch Hội nghị công tác đào tạo của Nhà trường diễn ra vào Sáng Thứ 7 ngày 22/9 nên buổi học chuyên đề trên bị hủy, lịch cụ thể sẽ được đăng lên sau.

Những trường hợp có thay đổi kế hoạch tham gia học đề nghị đăng ký trước ngày 21/9/2018 theo đường link : https://goo.gl/forms/MGf0vRBDBSW86HtI3

 

Với những sinh viên bổ sung thông tin đề nghị truy cập theo đường link sau để cập nhật : https://goo.gl/forms/NLDnA0uv6A7Xr3Mr2

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.

 

TT f_masv f_holotvn f_tenvn f_tenlop Note 14H:00 ngày 22-09-2018 08H00 - Thứ 3 ngày 25/9/2018  08H30 - Thứ 7 ngày 29/9/2018 14H00 - Thứ 7 ngày 29/9/2018
1 126759 Nguyen Vu Nam  Chien 59CD1   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
2 153459 Phung Van  Duy 59CD1   Không tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Không tham gia được
3 225459 Tran Van  Hung 59CD1   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
4 509359 Trinh Hoang  Huy 59CD1   Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Tham gia được
5 90059 Nguyen Tien  Thanh 59CD1   Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Tham gia được
6 290059 Nguyen Ngoc  Tinh 59CD1          
7 376459 Nguyen Trong  Vinh 59CD1          
8 625159 Nguyen Viet  Anh 59CD2          
9 102359 Tran Thi  Cham 59CD2   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
10 3637459 Bui Xuan  Khanh 59CD2   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
11 263159 Nguyen Dang  Khoa 59CD2   Tham gia được Tham gia được Không tham gia được Tham gia được
12 3069859 Le Ha Minh  Nhat 59CD2          
13 284059 Nguyen Van  Phat 59CD2   Không tham gia được Tham gia được Tham gia được Không tham gia được
14 552259 Ho Vinh  Hoang 59CD3          
15 434159 To Anh  Sang 59CD3   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
16 207859 Nguyen Tien  An 59CD4   Không tham gia được Tham gia được Không tham gia được Tham gia được
17 463559 Vu Tien  Dung 59CD4          
18 85159 Tran Van  Thoai 59CD4          
19 595259 Tu Minh  Tri 59CD4   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
20 364059 Pham Thanh  Tung 59CD4          
21 599759 Dau Xuan  Dong 59CD5          
22 478959 Hoang Van  Tien 59CD5   Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Tham gia được
23 560859 Le Van  Tiep 59CD5          
24 319859 Do Hong  Van 59CD5          
25 280259 Bui Thi  Xim 59CD5          
26 329659 Trinh Hoai  Duc 59CDE          
27 35059 Tran Trung  Hieu 59CDE   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
28 321159 Pham Trong  Hieu 59CDE   Tham gia được Tham gia được Không tham gia được Tham gia được
29 400459 Nguyen Duy  Kha 59CDE          
30 303959 Nguyen Thi  Nhung 59CDE   Không tham gia được Không tham gia được Tham gia được Không tham gia được
31 3072859 Kieu Phuong  Thuy 59CDE   Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Tham gia được
32 3603459 Doan Thi  Anh 59TRD   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
33 290659 Nguyen Thi  Ha 59TRD   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
34 560159 Luong Thi My  Hanh 59TRD          
35 3063259 Can Thi Mai  Hoa 59TRD   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
36 3604259 Tran Thi  Hoa 59TRD          
37 3021259 Le Thi  Huyen 59TRD   Tham gia được Không tham gia được Tham gia được Tham gia được
38 3071359 Nguyen Thi  Linh 59TRD          
39 3603359 Pham Thi  Nga 59TRD          
40 341459 Tran Van  Thuy 59TRD          
41 348959 Nguyen Van  Tuan 59TRD          
42 3011859 Nguyen Huy  Tung 59TRD          
43 99660 Nguyen Huy  Hao 60CD1   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
44 196060 Tran Huu  Tu 60CD1   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
45 1530860 Nguyen Dang Viet  Anh 60CD2   Không tham gia được Tham gia được Tham gia được Không tham gia được
46 196560 Ho Vinh  Cong 60CD2   Tham gia được Không tham gia được Tham gia được Không tham gia được
47 86660 Doan Ngoc  Hoat 60CD2          
48 44460 Bui Cong  Thang 60CD2   Không tham gia được Tham gia được Tham gia được Không tham gia được
49 98960 Nguyen Thanh  Thien 60CD2   Không tham gia được Tham gia được Tham gia được Không tham gia được
50 169760 Le Ngoc  Son 60CD3   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Không tham gia được
51 194860 Le Van  Cao 60CD4          
52 19360 Nguyen Van  Chieu 60CD4          
53 18060 Hoang Van  Ha 60CD4   Tham gia được Không tham gia được Tham gia được Tham gia được
54 134360 Lai Minh  Hieu 60CD4   Không tham gia được Không tham gia được Tham gia được Không tham gia được
55 126160 Nguyen Manh  Hung 60CD4          
56 47660 Nguyen Van  Toan 60CD4   Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Tham gia được
57 179160 Dao Quang  Truong 60CD4          
58 156860 Le Dinh  Linh 60CD5   Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Không tham gia được
59 72260 Nguyen Duc  Trung 60CD5   Không tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
60 116260 Hoang Minh  Truong 60CD5   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
61 30260 Nguyen Trong  Hiep 60CD6          
62 197060 Nguyen Quy  Nhan 60CD6          
63 9960 Nguyen Minh  Quang 60CD6   Không tham gia được Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được
64 157560 Pham Van  Tung 60CD6          
65 1547760 Le Hoang  Khang 60CDE          
66 1532960 Nguyen Thuy  Linh 60CDE BS thông tin        
67 179660 Vu Thi Hong  Nhung 60CDE   Không tham gia được Không tham gia được Không tham gia được Không tham gia được
68 1541560 Phan Nguyen  Phuong 60CDE   Tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
69 110760 Nguyen Cong  Thanh 60CDE          
70 180160 Pham Van  Viet 60CDE BS thông tin        
71 106260 Bui Van  Vuong 60CDE          
72 126560 Dam Van  Cuong 60TRD BS thông tin        
73 2360 Bui Dang  Dung 60TRD BS thông tin        
74 168560 Hoang Dung  My 60TRD          
75 68560 Nguyen Thanh  Phuong 60TRD          
76 760 Le Van  Thao 60TRD BS thông tin        
77 19860 Dinh Gia  The 60TRD BS thông tin        
78 30160 Pham Quoc  Vinh 60TRD BS thông tin        
79 1504461 Ta Quang  Bang 61CD4          
80 102261 Doan Xuan  Hung 61CD4          
81 190861 Vu Ngoc  Quynh 61CD4          
82 78261 Duong Duc  Hien 61CD5          
83 120861 Vu Dinh  Khai 61CD5   Không tham gia được Tham gia được Không tham gia được Không tham gia được
84 196761 Nguyen Thanh  Son 61CD5   Không tham gia được Tham gia được Tham gia được Tham gia được
85 225261 Hoang Ba  Thuan 61CD5          
86 8661 Nguyen Viet  Anh 61CDE          
87 163861 Nguyen Kim  Ngan 61CDE          
                   
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)