Thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng kỳ 2 năm học 2018-2019

17/09/2019

Danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng - Bản dự thảo lần 2 - ngày 17*9*2019: ds

  • Sinh viên thuộc diện học bổng mà dự thi Olympic toàn quốc hoặc tương đương đạt giải Khuyến khích trở lên sẽ được nâng một mức học bổng.
  • Mọi thắc mắc sinh viên lên trự tiếp văn phòng Khoa gặp cô Hiền trong giờ hành chính để được giải quyết đến 15h30 thứ Năm ngày 19*9*2019. Sau thời gian trên Khoa sẽ nộp danh sách lên trường để ra quyết định, vậy mọi thắc mắc sau thời gian trên sẽ không được giải quyết.
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)