Thông báo danh sách dự kiến sinh viên đạt học bổng kỳ 2 năm học 2018-2019

11/09/2019
  • Danh sách dự kiến sinh viên được nhận học bổng - Bản dự thảo lần 1 - ngày 11*9*2019: ds

 

  • Sinh viên thuộc diện học bổng mà dự thi Olympic toàn quốc hoặc tương đương đạt giải Khuyến khích trở lên sẽ được nâng một mức học bổng.
  • Mọi thắc mắc sinh viên lên trự tiếp văn phòng Khoa gặp cô Hiền trong giờ hành chính để được giải quyết đến hết thứ Sáu ngày 13*9*2019.
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)