Thông báo danh sách chính thức sinh viên khóa 63

01/09/2018

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên chính thức khóa 63 

Yêu cầu : Toàn thể sinh viên trong danh sách thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của Tân sinh viên khoa Cầu Đường.

Để lớp được ổn định trong thời gian đầu Khoa tạm cử cán bộ lớp. Sau khi lớp về học theo thời khóa biểu, các lớp trưởng do Khoa phân công phải trình danh sách ban cán sự của lớp mình lên văn phòng khoa trước ngày 12*9*2018.

 

Tất cả các thắc mắc gửi về văn phòng Khoa P113A1 để được giải quyết.

 

 

DANH SÁCH LỚP TRƯỞNG CÁC LỚP KHOA CẦU ĐƯỜNG

  

Ma SV Ho va ten Ngay sinh KV Lop
99563 Nguyen Quang Huy 24/08/2000 2 63CD1
1522463 Do Duy Huu 25/06/2000 2NT 63CD2
14463 Luong Khanh Binh 17/09/2000 2 63CD3
39263 Pham Quang Dao 27/09/2000 2NT 63CD4
125163 Le Duc Hoang Long 12/05/2000 2NT 63CD5
80763 Do Huy Hoang 17/11/1999 2NT 63CD6
59563 Dao Thien Hai 29/06/2000 2 63CDE
79763 Bui Trong Hoan 22/01/2000 2 63TRD

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC K63

 

TT Ma sv Ho va ten Ngay sinh KV Lop 
1 1603563 Cao Xuan Dao 29/01/2000 2 63CD1
2 1512063 Nguyen Trong Dat 03/08/2000 2 63CD1
3 49563 Hoang Minh Duc 02/06/2000 2NT 63CD1
4 50663 Le Quang Duc 12/07/2000 1 63CD1
5 51163 Mai Tien Duc 15/04/2000 2 63CD1
6 8863 Nguyen Tuan Anh 06/10/2000 2NT 63CD1
7 34463 Tran Dinh Duong 15/02/1999 2NT 63CD1
8 34863 Vu Dang Duong 04/10/2000 2NT 63CD1
9 58863 Tran Van Ha 30/07/2000 2NT 63CD1
10 64563 Nguyen Anh Hao 29/11/2000 2NT 63CD1
11 95863 Do Van Huong 28/01/2000 2NT 63CD1
12 94763 Vu Manh Hung 14/07/2000 2NT 63CD1
13 1522163 Tran Minh Hung 28/08/2000 2 63CD1
14 67163 Cao Tuan Hiep 22/03/2000 2NT 63CD1
15 89563 Pham Manh Hung 09/12/2000 2NT 63CD1
16 90363 Trinh Hai Hung 08/08/2000 2NT 63CD1
17 83163 Nguyen Tien Hoang 27/08/2000 2NT 63CD1
18 99563 Nguyen Quang Huy 24/08/2000 2 63CD1
19 108963 Nguyen Ngoc Khanh 22/09/2000 2 63CD1
20 105563 Do Duy Khai 29/10/2000 1 63CD1
21 107163 Vu Van Khang 08/10/2000 2NT 63CD1
22 110563 Dang Van Khiem 29/04/2000 2NT 63CD1
23 118563 Hoang Van Linh 17/07/2000 2NT 63CD1
24 123263 Dao Quang Long 20/08/2000 2 63CD1
25 127363 Nguyen Duc Long 09/04/2000 2 63CD1
26 129463 Nguyen Thanh Long 13/10/2000 3 63CD1
27 1527363 Dao Hoang Long 11/10/1999 3 63CD1
28 116763 Le Quang Lich 27/04/1999 2 63CD1
29 138863 Vu Van Manh 25/02/2000 2NT 63CD1
30 139263 Bui Tuan Anh Minh 10/08/2000 1 63CD1
31 149663 Le Thi Ngan 15/03/2000 2NT 63CD1
32 149263 Ngo Thuy Nga 11/05/2000 1 63CD1
33 150063 Dang Van Nghia 24/08/2000 2NT 63CD1
34 153763 Pham Trung Nguyen 24/03/2000 2NT 63CD1
35 161663 Dam Van Phuc 19/03/2000 2NT 63CD1
36 160563 Tran Nhu Phong 15/02/2000 2 63CD1
37 172563 Nguyen Ngoc Quy 12/08/2000 2NT 63CD1
38 1607363 Le Thi Sau 20/11/2000 1 63CD1
39 175863 Truong Cong Sang 15/10/2000 2NT 63CD1
40 182663 Nguyen Quang Tan 04/06/2000 2NT 63CD1
41 188863 Ta Tien Thang 05/04/2000 3 63CD1
42 196063 Nguyen Van Thao 18/05/2000 2NT 63CD1
43 1542863 Ha Ngoc Thien 19/04/2000 2 63CD1
44 1545563 Le Quang Trung 26/10/2000 2NT 63CD1
45 227363 Truong Trieu Tuan 31/03/2000 1 63CD1
46 1512963 Duong Van Doi 08/04/2000 2NT 63CD2
47 50063 Le Anh Duc 26/11/2000 2NT 63CD2
48 5863 Nguyen Dinh Anh 05/02/2000 2 63CD2
49 6163 Nguyen Duc Anh 22/06/2000 2NT 63CD2
50 1504163 Tran Quoc Anh 14/05/2000 3 63CD2
51 22363 Nguyen Thanh Cong 05/08/2000 2NT 63CD2
52 34963 Vu Minh Duong 29/05/2000 2NT 63CD2
53 1514063 Tran Anh Giang 25/11/2000 2NT 63CD2
54 1522463 Do Duy Huu 25/06/2000 2NT 63CD2
55 93663 Pham Van Hung 11/10/2000 2NT 63CD2
56 67563 Hoang Hoai Hiep 01/01/2000 2NT 63CD2
57 70563 Doan Cong Hieu 12/01/2000 1 63CD2
58 75263 Uong Minh Hieu 13/11/2000 2 63CD2
59 88163 Mai Quang Hung 16/06/2000 2 63CD2
60 78263 Nguyen Viet Hoa 11/11/1999 2NT 63CD2
61 100363 Nguyen Quang Huy 20/01/2000 1 63CD2
62 102163 Tran Quoc Huy 03/09/2000 2NT 63CD2
63 106563 Nguyen Dac Khang 21/10/2000 2 63CD2
64 110763 Nguyen Huu Khiem 28/01/2000 2NT 63CD2
65 134363 Nguyen Duc Luong 06/01/2000 2NT 63CD2
66 126263 Luu Ngoc Long 04/06/2000 3 63CD2
67 128163 Nguyen Hoang Long 11/03/2000 2 63CD2
68 131163 Phung Duc Long 04/11/2000 2 63CD2
69 133963 Phan The Luc 03/11/2000 2NT 63CD2
70 120863 Le Ba Linh 02/10/2000 2NT 63CD2
71 140263 Le Quang Minh 31/03/2000 2 63CD2
72 147663 Tran Phuong Nam 08/01/2000 2NT 63CD2
73 1532763 Dao Tien Nam 13/03/2000 2NT 63CD2
74 149563 Nguyen Van Nga 29/08/2000 2 63CD2
75 151763 Le Van Ngoc 14/12/2000 2 63CD2
76 157863 ung Duy Ninh 23/03/2000 2 63CD2
77 161363 Nguyen Van Phu 26/11/2000 2 63CD2
78 1535963 Nguyen Hong Phu 20/11/2000 2 63CD2
79 1537663 Nguyen Quoc 11/02/2000 3 63CD2
80 173063 Vu Phuc Quy 01/08/2000 1 63CD2
81 176863 Nguyen Tuong Sinh 28/08/2000 2 63CD2
82 201063 Trinh Van Thuan 06/02/2000 2 63CD2
83 1544263 Nguyen Duc Thuan 13/06/2000 1 63CD2
84 221463 Vu Van Tu 22/02/2000 2NT 63CD2
85 218763 Tran Van Truong 01/08/2000 2NT 63CD2
86 1545963 Dau Hong Truong 16/03/2000 2NT 63CD2
87 222363 Do Huu Tuan 30/10/2000 2 63CD2
88 224663 Nguyen Anh Tuan 17/08/2000 2 63CD2
89 226863 Tran Dang Tuan 28/11/1999 2NT 63CD2
90 234263 Nguyen Van Viet 28/03/2000 2NT 63CD2
91 41263 Mai Ngoc Dat 17/06/2000 2NT 63CD3
92 463 Nguyen Truong An 23/05/2000 2NT 63CD3
93 5263 Ngo Hoang Anh 12/05/2000 2NT 63CD3
94 6563 Nguyen Hoang Anh 03/02/2000 3 63CD3
95 1504063 Than Duc Anh 04/09/2000 2 63CD3
96 14463 Luong Khanh Binh 17/09/2000 2 63CD3
97 15163 Phan Le Hiep Binh 22/02/2000 2 63CD3
98 24063 Duong Quoc Cuong 26/11/1999 2NT 63CD3
99 27663 Chu Tran Tri Dung 15/11/2000 2 63CD3
100 1508163 Dao Anh Dung 20/04/2000 2 63CD3
101 1510263 Tran Dinh Duy 22/09/2000 2NT 63CD3
102 63963 Le Van Hanh 27/07/2000 2NT 63CD3
103 91163 Do Van Hung 29/05/2000 2NT 63CD3
104 69663 Duong Trong Hieu 05/11/2000 2 63CD3
105 71763 Nguyen Cong Hieu 17/01/2000 2NT 63CD3
106 77963 Luu Van Hoa 13/05/2000 2 63CD3
107 100863 Pham Dinh Huy 05/02/2000 2NT 63CD3
108 101763 Than The Huy 11/10/2000 2NT 63CD3
109 111263 Le Van Khoa 08/09/2000 2NT 63CD3
110 112863 Hoang Kim Trung Kien 23/09/2000 2 63CD3
111 129063 Nguyen Phung Long 26/01/2000 2 63CD3
112 133163 Vuong Bao Long 07/08/1998 2 63CD3
113 143663 Vu Van Minh 08/02/2000 2 63CD3
114 144863 Dang Phuong Nam 01/06/2000 2 63CD3
115 147563 Tran Phu Nam 23/07/2000 2NT 63CD3
116 153263 Bui Chinh Nguyen 12/08/2000 2 63CD3
117 155363 Pham Van Nhat 30/05/2000 2NT 63CD3
118 158463 Tham Quang Phap 09/09/2000 2NT 63CD3
119 161863 Dong Trong Phuc 30/10/2000 2 63CD3
120 199863 Do Van Thong 01/12/1999 2NT 63CD3
121 197463 Dang Danh Thin 22/05/2000 2NT 63CD3
122 190963 Tran Van Thanh 02/03/2000 2NT 63CD3
123 1543963 Pham Thi Minh Thu 25/06/2000 1 63CD3
124 228863 Doan Thanh Tung 26/01/2000 2NT 63CD3
125 230963 Tran Dinh Tung 15/08/2000 2NT 63CD3
126 206663 Do Van Toan 02/03/2000 2NT 63CD3
127 213663 Vu Dinh Trong 26/01/2000 3 63CD3
128 1546363 Nguyen Huu Truong 25/07/2000 2 63CD3
129 223763 Le Duc Anh Tuan 29/07/2000 2NT 63CD3
130 1549363 Ngo Tri Tuyen 01/01/2000 2NT 63CD3
131 37563 Mai Ngoc Dai 06/09/2000 2NT 63CD4
132 39263 Pham Quang Dao 27/09/2000 2NT 63CD4
133 42763 Nguyen Tien Dat 04/07/2000 2 63CD4
134 4663 Le Tuan Anh 14/03/1999 2NT 63CD4
135 9163 Nguyen Tuan Anh 05/09/2000 1 63CD4
136 14363 Le Xuan Binh 12/03/2000 2NT 63CD4
137 21563 Nguyen Chi Cong 09/09/2000 2 63CD4
138 1505963 Tran Minh Chau 25/05/2000 2 63CD4
139 32263 Ngo Tung Duong 29/08/2000 2NT 63CD4
140 35363 Doan Quoc Duy 11/01/2000 2NT 63CD4
141 55863 Nguyen Minh Giang 28/08/2000 3 63CD4
142 56563 Tran Hoai Giang 11/09/2000 2NT 63CD4
143 57363 Le Viet Ha 09/07/2000 2 63CD4
144 64163 Nguyen Trong Hanh 12/03/2000 2NT 63CD4
145 91463 Ho Anh Hung 11/04/2000 2NT 63CD4
146 75963 Mai Van Hieu 15/05/2000 2NT 63CD4
147 71263 Le Trung Hieu 04/12/2000 2 63CD4
148 1517763 Nguyen Thanh Hieu 18/01/2000 1 63CD4
149 1517963 Pham Quy Hieu 12/10/2000 3 63CD4
150 88363 Nguyen Duc Hung 18/08/2000 2 63CD4
151 79963 Nguyen Khai Hoan 11/11/2000 2NT 63CD4
152 78563 Phi Manh Hoa 27/10/2000 2 63CD4
153 117063 Pham Van Liem 14/04/2000 2NT 63CD4
154 140363 Luu Phu Ngoc Minh 01/03/2000 2 63CD4
155 143163 Tran Duc Minh 29/11/2000 2 63CD4
156 152863 Tran Thanh Ngoc 17/11/2000 2NT 63CD4
157 153963 Vu Van Nguyen 10/04/2000 2NT 63CD4
158 154763 Nguyen Cong Nhan 19/12/2000 2NT 63CD4
159 164263 Le Anh Phuong 28/08/2000 2NT 63CD4
160 158663 Do Van Phi 26/12/2000 2NT 63CD4
161 161763 Dinh Trong Phuc 22/07/2000 2 63CD4
162 160363 Vu Tri Phong 22/12/2000 2NT 63CD4
163 169163 Do Cong Quang 15/12/2000 2 63CD4
164 179763 Tran Cong Son 16/11/2000 2NT 63CD4
165 1607463 Do Van Son 16/01/2000 2 63CD4
166 181263 Phan Huu Tai 12/10/2000 2NT 63CD4
167 185063 Nguyen Dinh Thang 28/02/2000 2NT 63CD4
168 184463 Trinh Le Thai 08/05/2000 1 63CD4
169 186863 Nguyen Duc Thang 28/11/2000 2NT 63CD4
170 198963 Trinh Phuc Thinh 19/09/2000 2NT 63CD4
171 203763 Tran Thanh Tien 19/10/2000 2NT 63CD4
172 220663 Nguyen Khac Tu 07/05/2000 2 63CD4
173 216963 Le Nguyen Truong 27/05/2000 2 63CD4
174 217463 Nguyen Dinh Truong 01/02/2000 3 63CD4
175 215263 Nguyen Hoang Trung 02/12/2000 2 63CD4
176 1550663 Pham Van Vu 09/01/2000 2NT 63CD4
177 42963 Nguyen Tien Dat 17/11/2000 2NT 63CD5
178 51563 Nguyen Dinh Duc 26/06/2000 2 63CD5
179 14963 Pham Van Binh 29/01/1995 2NT 63CD5
180 24163 Do Manh Cuong 01/01/2000 2NT 63CD5
181 31763 Chu Quang Duong 05/02/2000 2 63CD5
182 62063 Tran Van Hai 05/05/2000 2NT 63CD5
183 86563 Vu Minh Hong 23/08/2000 1 63CD5
184 66963 Khuat Duy Hien 15/06/2000 2 63CD5
185 67063 Vu Van Hien 28/02/2000 2NT 63CD5
186 1603963 Nguyen Trung Hieu 16/12/2000 3 63CD5
187 89963 Thai Hai Hung 30/03/2000 2NT 63CD5
188 86963 Vuong Ngoc Huan 06/09/2000 2NT 63CD5
189 1523263 Nguyen Quang Huy 01/06/2000 2NT 63CD5
190 103063 Tran Van Huyen 16/03/2000 2 63CD5
191 104763 Nguyen Trong Huynh 27/08/2000 2NT 63CD5
192 1524363 Hoang Van Khoa 05/02/1998 2NT 63CD5
193 1605763 Luong Nam Ky 11/05/2000 2 63CD5
194 121563 Nguyen Phuc Loc 27/10/2000 2NT 63CD5
195 124663 Hua Nhu Long 02/08/2000 2NT 63CD5
196 125163 Le Duc Hoang Long 12/05/2000 2NT 63CD5
197 129663 Nguyen Thanh Long 22/07/2000 2 63CD5
198 129963 Nguyen The Long 18/10/2000 2 63CD5
199 136763 Le Duc Manh 20/01/1999 2NT 63CD5
200 140963 Nguyen Duy Minh 08/08/2000 2NT 63CD5
201 144463 Bui Hai Nam 21/01/2000 2 63CD5
202 1533063 Nguyen Phuong Nam 16/04/2000 2NT 63CD5
203 151163 Le Thanh Nghiep 26/12/2000 2 63CD5
204 164363 Le Quang Phuong 24/08/2000 2NT 63CD5
205 166163 Trinh Quoc Phuong 03/05/2000 1 63CD5
206 167863 Nguyen Huu Quan 14/02/2000 2 63CD5
207 170963 Pham Duc Quang 17/05/2000 2 63CD5
208 175763 Nguyen Dinh Sang 16/02/2000 2NT 63CD5
209 180463 Tran Trung Sy 02/10/2000 2NT 63CD5
210 1549163 Tran Cat Tuong 08/01/2000 2 63CD5
211 184563 Trinh Van Thai 17/07/2000 2NT 63CD5
212 185363 Bui Huu Thang 23/01/2000 2NT 63CD5
213 196163 Pham Dang The 23/07/2000 2NT 63CD5
214 1542663 Phan Manh The 11/10/2000 2NT 63CD5
215 228163 Can Manh Tung 19/04/2000 2 63CD5
216 230163 Nguyen Van Tung 24/11/2000 2NT 63CD5
217 203963 Dau Trong Tien 18/02/2000 1 63CD5
218 219763 Dinh Van Tu 27/10/2000 1 63CD5
219 216163 Cam Minh Truong 20/09/2000 1 63CD5
220 221963 Bui Anh Tuan 27/08/2000 2NT 63CD5
221 233963 Ngo The Viet 06/03/2000 1 63CD5
222 47163 Dinh Ngoc Dong 21/09/2000 2 63CD6
223 1603663 Nguyen Hoang Dao 30/08/2000 3 63CD6
224 40363 Le Duc Dat 06/10/2000 2NT 63CD6
225 1511563 Nguyen Quoc Dat 01/01/2000 2NT 63CD6
226 50963 Le Viet Duc 16/09/2000 1 63CD6
227 53563 Pham Van Duc 09/10/2000 2NT 63CD6
228 1500163 Do Ngoc An 02/08/2000 2 63CD6
229 19363 Vu Xuan Chien 27/09/2000 2 63CD6
230 1506563 Vu Van Chien 29/10/2000 2NT 63CD6
231 34163 Thai Binh Duong 21/07/2000 3 63CD6
232 29763 Nguyen Tien Dung 15/01/2000 2 63CD6
233 26563 Vu Ngoc Du 02/11/2000 2NT 63CD6
234 35863 Nguyen Huu Duy 04/10/2000 2 63CD6
235 61363 Nguyen Van Hai 09/04/2000 2NT 63CD6
236 62163 Truong Van Hai 07/11/1997 1 63CD6
237 76463 Nguyen Van Hinh 28/08/2000 2 63CD6
238 74863 Tran Minh Hieu 22/07/2000 2NT 63CD6
239 80463 Dang Quang Hoang 07/02/2000 2NT 63CD6
240 80763 Do Huy Hoang 17/11/1999 2NT 63CD6
241 82163 Nguyen Duc Hoang 25/02/2000 2 63CD6
242 100663 Nguyen Vuong Quang Huy 05/12/2000 2NT 63CD6
243 134163 Bui Duc Luong 28/12/2000 2NT 63CD6
244 123563 Dinh Duc Long 01/06/2000 2NT 63CD6
245 140863 Nguyen Cong Minh 20/10/2000 2NT 63CD6
246 167163 Ngo Anh Quan 25/10/2000 1 63CD6
247 170463 Nguyen Minh Quang 08/03/2000 1 63CD6
248 171363 Tran Van Quang 18/02/2000 2 63CD6
249 172663 Nguyen Tran Quy 21/03/2000 1 63CD6
250 174063 Nguyen Ngoc Quyet 11/11/2000 2NT 63CD6
251 177663 Luu Thai Son 14/01/2000 2 63CD6
252 179063 Nguyen Van Son 08/06/2000 2NT 63CD6
253 179963 Trinh Thanh Son 23/08/2000 2 63CD6
254 1539563 Nguyen Ngoc Son 19/07/2000 1 63CD6
255 182963 Le Duc Tao 30/04/2000 2NT 63CD6
256 1540463 Nguyen Quoc Thai 24/12/2000 3 63CD6
257 1543663 Do Duy Thong 09/01/2000 2NT 63CD6
258 193963 Vu Doan Thanh 15/02/2000 2NT 63CD6
259 186263 Le Duc Thang 03/03/2000 1 63CD6
260 188163 Nguyen Van Thang 29/10/2000 2NT 63CD6
261 188563 Pham Quyet Thang 02/05/2000 2 63CD6
262 190063 Nguyen Hai Thanh 10/11/1999 2NT 63CD6
263 201763 Pham Tien Thuong 08/02/2000 2NT 63CD6
264 1542963 Hoang Doan Thien 05/09/2000 3 63CD6
265 198263 Nguyen Truong Thinh 20/04/2000 2NT 63CD6
266 230263 Nguyen Viet Tung 15/12/1999 2 63CD6
267 209563 Le Thi Thu Trang 04/01/2000 2NT 63CD6
268 1510663 Nguyen Nhat Dang 28/05/2000 2 63CDE
269 47663 Phuong Tien Dong 04/10/2000 2 63CDE
270 40163 Ha Quang Dat 05/08/2000 1 63CDE
271 1511763 Nguyen Tien Dat 11/11/2000 3 63CDE
272 1513663 Vu Minh Duc 08/12/2000 2NT 63CDE
273 3663 La Tuan Anh 30/10/2000 2NT 63CDE
274 1504663 Vu The Anh 22/06/2000 2 63CDE
275 12863 Vo Dai Bach 31/10/2000 2NT 63CDE
276 13063 Dinh Ba Bang 14/01/2000 2NT 63CDE
277 14563 Luu Thanh Binh 07/10/2000 2 63CDE
278 13263 Bui Quoc Bao 02/03/2000 2NT 63CDE
279 22863 Ninh Duc Cong 04/01/2000 1 63CDE
280 21163 Le Trong Chuong 24/11/2000 2NT 63CDE
281 32363 Nguyen Binh Duong 28/10/2000 2 63CDE
282 32463 Nguyen Duc Duong 06/02/2000 1 63CDE
283 1603463 Vu Thi Thuy Duong 19/09/2000 1 63CDE
284 25863 Dao Dinh Dien 07/05/2000 2NT 63CDE
285 28363 Hoang Viet Dung 03/08/2000 1 63CDE
286 29963 Nguyen Tien Dung 16/11/2000 1 63CDE
287 35263 Dang Ngoc Duy 24/12/2000 2NT 63CDE
288 1510063 Nguyen Hai Duy 24/10/2000 2NT 63CDE
289 59563 Dao Thien Hai 29/06/2000 2 63CDE
290 59963 Hoang Hai 14/09/2000 2NT 63CDE
291 60563 Ngo Xuan Hai 12/03/2000 2 63CDE
292 1516063 Nguyen Dinh Hau 20/06/2000 2NT 63CDE
293 87963 Le Ke Hung 05/05/2000 1 63CDE
294 90263 Tran Xuan Hung 28/02/2000 2 63CDE
295 81363 Le Viet Hoang 29/09/2000 2 63CDE
296 81663 Luu Viet Hoang 23/09/2000 3 63CDE
297 82663 Nguyen Minh Hoang 13/05/2000 3 63CDE
298 97463 Hoang Dinh Huy 25/10/2000 2NT 63CDE
299 101263 Pham Xuan Huy 23/07/2000 2NT 63CDE
300 104363 Le Duc Huynh 01/03/2000 2NT 63CDE
301 111863 Nguyen Nhu Khoi 10/01/2000 2NT 63CDE
302 107263 Le Tuan Khanh 17/12/2000 2NT 63CDE
303 126963 Nguyen Cong Long 10/12/2000 2NT 63CDE
304 127163 Nguyen Dao Long 06/10/2000 2 63CDE
305 1605963 Nguyen Hoang Long 18/06/2000 3 63CDE
306 136863 Le Huu Manh 22/09/2000 2NT 63CDE
307 139563 Giap Nhat Minh 29/05/2000 1 63CDE
308 139763 Khuc Quang Minh 7/6/2000   63CDE
309 141363 Nguyen Ngoc Minh 23/11/2000 2NT 63CDE
310 1536663 Hoang Quoc Quan 20/11/2000 2 63CDE
311 170163 Nguyen Hong Quang 13/09/2000 3 63CDE
312 1539263 Nguyen Hong Son 27/02/2000 2NT 63CDE
313 180563 Bui Duc Tai 26/11/2000 2NT 63CDE
314 1540163 Nguyen Huu Tai 11/08/2000 2 63CDE
315 183763 Hoang Van Thai 24/07/2000 2 63CDE
316 197563 Nguyen Dinh Thin 27/09/2000 2NT 63CDE
317 193463 Tran Ngoc Thanh 19/06/2000 2NT 63CDE
318 1540963 Nguyen Van Thang 17/12/2000 2NT 63CDE
319 1543363 Nguyen Thai Thinh 30/08/2000 2 63CDE
320 1544063 Phan Manh Thu 15/09/2000 2NT 63CDE
321 229963 Nguyen Thanh Tung 11/01/2000 2NT 63CDE
322 230863 Phan Thanh Tung 30/08/2000 2 63CDE
323 205363 Pham Hong Tien 22/09/2000 2NT 63CDE
324 220763 Nguyen Minh Tu 26/04/1999 2 63CDE
325 212363 Lo Van Trieu 24/02/2000 1 63CDE
326 214163 Dang Quoc Trung 13/05/2000 2 63CDE
327 1545763 Nguyen Huy Trung 10/12/2000 2 63CDE
328 222963 Hoang Van Tuan 18/10/2000 2NT 63CDE
329 226663 Thieu Anh Tuan 22/06/2000 2NT 63CDE
330 237963 Nguyen Thanh Vuong 31/03/2000 1 63CDE
331 18263 Nguyen Minh Chien 26/05/2000 2NT 63TRD
332 60963 Nguyen Manh Hai 12/10/2000 2 63TRD
333 79763 Bui Trong Hoan 22/01/2000 2 63TRD
334 108763 Nguyen Duy Khanh 15/06/2000 2NT 63TRD
335 146363 Nguyen Thanh Nam 09/04/2000 2NT 63TRD
           
Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)