Thông báo dành cho lớp 63TRD

06/09/2018

Vv Học môn Giáo dục Quốc phòng đợt 1 - năm học 2018-2019

Thời gian học bắt đầu từ tuần 6 - tuần 9 (từ ngày 10/9/2019- 6/10/2018)

Từ tiết 1 - tiết 6 tất cả các ngày trong tuần trừ ngày Chủ Nhật.

Tại phòng 26 - H2

Video về khoa cầu đường
Thư viện ảnh
Hợp tác du học

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)

Thông báo tuyển sinh chương trình LKĐT Dự bị Đại học giữa trường ĐHXD và các trường ĐH ở CHLB Đức - Khóa 9 (2016-2017)